Srečanje delovne skupine Jamstvo za mlade z ministrico

V petek, 30. novembra 2018, se je delovna skupina Jamstvo za mlade, ki jo sestavljajo predstavniki ministrstev, Zavoda RS za zaposlovanje in predstavniki mladih, v kateri sodeluje tudi naša direktorica mag. Maja Hosnik, sestala z ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, mag. Ksenijo Klampfer.

S pomočjo ukrepov Jamstvo za mlade se je v Sloveniji brezposelnost mladih zmanjšala kar za polovico, kar je na srečanju izpostavila tudi ministrica in povedala, da smo mladinske organizacije in organizacije za mlade pomemben člen, ki pomaga mladim pri premagovanju ovir pri zaposlovanju.

Nacionalna agencija MOVIT je v okviru srečanja prisotne seznanila z Evropsko solidarnostno enoto, novo pobudo Evropske unije, ki mladim omogoča prostovoljsko delo ali sodelovanje pri projektih v svoji državi ali tujini v dobro skupnosti in ljudem po vsej Evropi.

Več o shemi Jamstvo za mlade

Za spodbujanje zaposlovanja mladih v državah članicah Evropske unije je Evropska komisija oblikovala shemo Jamstvo za mlade, s katero države članice jamčijo, da bo vsaki mladi osebi v starosti od 15 do 29 let ponujena zaposlitev (vključno s pripravništvom), v štirih mesecih po prijavi v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje. V obdobju 2016-2020 je bilo tako v okviru sheme v Sloveniji oblikovanih 15 ukrepov za lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev.

Mreža MaMa je med letoma 2016 in 2017 v okviru projekta Junaki zaposlovanja, ki smo ga izvajali skupaj z Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije pod pooblastilom Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, o ukrepih Jamstva za mlade, mlade ozaveščala na sodoben in prijazen način, s poudarkom na dostojnem delu. Mladi lahko še vedno sledijo facebook profilu Junakov zaposlovanja, kjer najdejo vse aktualne razpise in druge priložnosti, ki jim lahko pomagajo na poti iz izobraževanja na trg dela.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa