“Standardi bodo čimprej potrjeni, to je naša domača naloga.”

V torek, 08.11.2016 je v naši članici, LokalPatriotu potekal strukturirani dialog med mladimi in ministrico za izobraževanje, znanost in šport, dr. Majo Makovec Brenčič.

Mreža MaMa je mrežna nevladna organizacija, ki združuje 46 mladinskih centrov iz vse Slovenije. Bistvo njenega delovanja je v povezovanju, spodbujanju mladinskega dela, zagovarjanju interesov mladinskih centrov in mladih ter izvajanju strukturiranega dialoga, ki ga že 5. leto zapovrstjo izvaja skupaj z Mladinskim svetom Slovenije. Projekt strukturiranega dialoga je podprt s strani programa Erasmus + Mladi v akciji.

Skozi pogovor z ministrico, dr. Majo Makovec Brenčič, smo se osredotočili na tri ključne teme 5. cikla strukturiranega dialoga, ki poudarjajo in spodbujajo bolj strpno okolje.

Fotogalerija

Poročilo/reportaža na www.mlad.si

Z ministrico se je pogovarjalo 40 mladih in razvila se je prava debata.

1. Tema: podjetništvo in ustvarjanje novih delovnih mest

“Ne bi govorila samo o podjetništvu ampak kar o podjetnosti, to je širši koncept in način razumevanja kaj pravzaprav želimo spodbuditi pri vas mladih in to je podjetnost,” je že v uvodni misli izpostavila ministrica.

Kot pravi, v Sloveniji začnemo že v osnovni šoli, tudi že v vrtcih z določenimi projekti, spodbujamo, približujemo to tematiko skozi različne projekte otrokom, mladim. In veliko šol danes, kot pravi ministrica “že zelo uspešno izvaja te projekte v t.i. odprtih učnih okoljih, kjer se povezujemo z lokalno skupnostjo, kjer se povezujejo z različnimi predstavniki družbe, ki recimo izvajajo projekte od ekološke naravnanosti, do iskanja nekih virov recimo za socialno ogrožene otroke ali sovrstnike.”

“Moram pa reči, da je veliko vas mladih, ki samoiniciativno razvijate ne samo podjetnost, ampak tudi konkretne podjetniške ideje.”

Ministrica je izpostavila inkubatorje na različnih nivojih, od srednejšolskega in OŠ sistema do študentskih inkubatorjev, ki so najbolj tradicionalni , do vseh oblik podpor startupom in različnih oblik sofinanciranja in različnih načinov spodbujanja, vlaganja semenskega kapitala v neke začetne dobre ideje.

Eno izmed vprašanj mladih na to temo je bilo tudi, kako je s podpornimi okolji in urejanjem tega področja in ministrica je dejala, da vodijo različne aktivnosti za tiste, ki prinašajo iniciative. “Iz naše strani lahko povem, da več kot bo nekih sistemskih spodbud, idej prišlo do nas, lažje bomo mi medresorsko spodbujali in podajali naprej, še posebej ko govorimo recimo o nacionalnem programu, kjer lahko mi kot nosilci jasno vplivamo na to,kateri so tisti vsebinski segmenti, za katere je prav, da jih medresorsko podpiramo,” je dejala ministrica. Andraž Zgonc iz Urada RS za mladino je ministrico dopolnil in predstavili vlogo Urada na tem področju.

“In več kot bo pobude iz vaše strani, proaktivnosti, lažje nam bo zagovarjati ukrepe, ki bi vam pomagali res najbolj neposredno.”

2. Tema: zaposlovanje mladih

V svoji uvodni minuti na to temo, je ministrica izpostavila dejstvo, da je Slovenija ena izmed tistih v Evropi, ki je najbolj napredovala glede zaposlovanja mladih. Kot pravi tudi zaradi startupov, samozoposlovanja, ukrepov iz shreme JZM, itd.

Mlad udeleženec, ki je povedal, da je star 17 let je ministrico vprašal kako je z zaposlovanjem mladoletnih. Odgovorila mu je, da “razvijajo koncept vajeništva prav z namenom čimveč dijakom dati možnost opravljati prakso.” Kot pravi, želijo spodbuditi delodajalce, da že čimprej začnejo mlade vključevati in voditi. Kot izziv prepoznavajo vsa zavarovanja, varnost in pravice, pa vendarle so počasi uspešni tudi na tem področju, pravi ministrica.

Na vprašanje ene izmed udeleženk dialoga, o vključevanju mladih z manj priložnostmi, je ministrica povedala, da to področje porepoznavajo, kot izredno omembno, saj, da je “ranljivih skupin vse več.” Kot pravi ministrica so pozorni na priprave za lažje vključevanje že v samo šolo, otroci dobijo ustrezno pomoč – strokovna podpora (spremljevalci itd.), poudarila je, da imajo na ministrstvu z vidika evropskih sredstev spisanih kar nekaj projektov, znotraj njih pa so tudi področja ki pomenijo širša vključevanja teh otrok.

Na vprašanje o zaposlovanju mladih nasploh, o številu prijavljenih na zavodu, o neorganizirani mladini je ministrica dejala, da jim je treba pomagati, “da najdejo svojo izobraževalno, podjetniško pot.” Potrebno je sodelovati z uradnimi institucijami, je poudarila. “

Ministrica je dobila tudi domačo nalogo. Na vprašanje Mitje Valentinca iz MC Krško o tem kako je s standardom mladinskih delavcev je povedala, da na to “nismo pozabili, in standardi bodo čimprej potrjeni, to je naša domača naloga.”

3. Tema:spodbujanje aktivne vključenosti mladih v raznoliko, a povezano Evropo.

“To je tema, ki je družbeno izzivalna,” pravi ministrica ki dodaja, da »nastaja veliko novih družbenih momentov, ki velevajo nova ozaveščanja o razvoju družbe kot celote.” Skozi projekte, podprte z evropskimi sredstvi naslavljajo ravno to področje, pravi ministrica, ki izpostavlja, da so na to pozorni vse od vrtcev, osnovnih šol, pa do terciarnega izobraževanja – “spodbujamo aktivno državljanstvo, strukturirani dialog in smo aktivni z vsemi ukrepi, ki jih izvajamo preko Urada RS za mladino.”

Ministrica je izpostavila dodano vrednost v prenosu dobrih praks, saj pravi, da je v Sloveniji izjemno veliko dobrih primerov, kvalitetnih praks in zadovoljnih uporabnikov. Na vprašanje o E+ je ministrica skupaj s prisotnimi poudarila, da le to prinaša veliko prednosti in pozitivnih izkušenj, a da mladi: “vrnite se nazaj iz tujine. ” Mednarodne izkušnje krepijo zaposljivost mladih je poudarila in izpostavila, da tovrstne izkušnje “mladim dajejo samozavest.”

Med vprašanji na to temo oziroma skozi debato se je debatiralo tudi o “slabem medresorskem dialogu z ministrstvom za kulturo,” kot je dejal edem izmed udeležencev, ministrica pa mu je odgovorila, da se pogovarjajo, sestavljajo skupaj pravilnike in iščejo rešitve.

mag. Maja Hostnik, naša direktorica (Madinska mreža MaMa) je po dogodku povedala: “Mladi so bili v Novem mestu na dialogu zelo aktivni in pokazali, da jih zanimajo teme, ki zadevajo njihovo prihodnost in da imajo ideje in predloge ter vedo kaj hočejo in zato sem vesela, da smo se dogovorili za kar nekaj domačih nalog, ki jih bo ministrica lahko tudi ob naši pomoči in pomoči mladih realizirala. Verjamem v tovrstne oblike participacije, še posebej te, ki izvirajo iz lokalnih okolij in vesela sem, da bomo lahko strukturirani dialog nadaljevali v tej smeri in v izvedbo vključili čim več mladinskih centrov in mladih.”

Tin Kampl, predsednik MSS: “O mladih danes se večkrat govori, da ne participirajo in so pasivni. Ampak, a so res? V številnih razpravah, ki jih imam, na koncu ugotovimo, da v stopnji participacije med mladimi danes in nekoč težko govorimo o veliki razliki. Mladi danes participirajo enako kot nekoč, vendar participirajo na številne drugačne načine, ki jih sistem morebiti ne zna ali noče zaznati. Eden izmed tovrstnih načinov je zagotovo tudi strukturirani dialog. Zato je današnji dogodek zelo pomemben, saj se z njim približamo mladim in jim prisluhnemo v njihovem okolju. S tovrstnim dialogom pa hkrati omogočamo tudi transparenten in vsem dosegljiv proces odločanja, s katerim dvigujemo politično kulturo in med mladimi spodbujamo politično participacijo, saj imajo občutek vključenosti in upoštevanja. Na odločevalcih pa je, da danim pobudam prisluhnejo in jih tudi upoštevajo.”

Borut Pelko, LokalPatriot, gostitelj: “Izredno smo počaščeni, da smo v prostorih LokalPatriota lahko gostili tako ministrico za izobraževanje, znanost in šport, dr. Majo Makovec Brenčič, kot sam dogodek – strukturirani dialog z mladimi. Še posebej smo veseli, da se je dogodka udeležilo veliko mladih, različnih profilov, ki so s svojimi vprašanji in pobudami tudi aktivno participirali. Ne glede na to, da se konkretne zaveze niso oblikovale, se veselimo informacije o nadaljnih spodbudah v mladinski sektor, ki jih bomo zagotovo lahko koristili pri reševanju prostorske problematike mladinskega centra v NM, ki je ena redkih mestnih občin, ki tovrstne javne infrastructure še nima.”

NE pozabite –kmalu se vidimo tudi na nacionalni konferenci Strukturiranega dialoga, ko bomo spremljali dialog med mladimi in predsednikom Vlade RS, dr. Mirom Cerarjem.

Foto: Jan Rifelj

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa