Strategija razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva

V javni razpravi je predlog Strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva, na katerega smo imele nevladne organizacije do petka, 14. julija 2017 priložnost podati svoje komentarje.

Predlog Strategije je bil oblikovan tekom daljšega procesa,  ki se je začel z organizacijo dveh nacionalnih konferenc. Tekom procesa priprave sta bila organizirana tudi dva ožja posveta zainteresirane javnosti in resorjev ter več delovnih sestankov z nevladnimi organizacijami in resornimi ministrstvi.

Predlog Strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva zajema predstavitev stanja, trendov in vizijo razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva s strateškimi usmeritvami in akcijskim načrtom.

Predlagane so ključne strateške usmeritve razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva:

– Krepitev povezovanja in učinkovitosti nevladnih organizacij pri odzivanju na družbene izzive in potrebe

– Krepitev in optimizacija sodelovanja države z nevladnimi organizacijami            

– Razvoj kakovostnega prostovoljstva v vseh segmentih družb

Na Mreži MaMa se zavedamo, da nevladni sektor in prostovoljstvo predstavljata pomemben segment slovenske družbe in pomembno vplivata na aktivno državljanstvo mladih, participacijo mladih v družbi in solidarnost. Na predlog Strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva smo na Mreži MaMA podali naslednje komentarje:

– Pomemben del prostovoljstva predstavljajo mladi. Predlagamo, da se torej v Zakonu o prostovoljstvo posebej izpostavi ter poudari mlade, mladinske delavce ter Nacionalno poklicno kvalifikacijo, ki nam bo kmalu omogočala tudi uraden naziv “Mladinski delavec” in se v več segmentih dotika ravno aktivnega državljanstva in prostovoljstva.

– Potrebno je okrepiti povezave z gospodarstvom, dober temelj za povezovanje prostovoljstva in gospodarskih panog pa je lahko ravno v osnovni zakonodaji in strategijah.

– Nujno je potrebno okrepiti spodbude za NVO posebnega pomena, ki kot mrežne strukture pokrivajo civilno družbo v Sloveniji (le te so namreč dokazano aktivne in programsko močne, finančno pa redko dovolj podkrepljene).

– NVO sektor je premalo viden. Predlagamo med drugim ustanovitev NVO finančnega sklada za projekte posebnega pomena, glede na aktualne družbene razmere in potrebe družbe, z namenom hitre reakcije in odziva (npr. migracije, okoljske teme, brezposelnost mladih, sociala, preprečevanje sovražnega govora…).

– Dodati posebne ukrepe spodbujanja neformalnih okolij, kjer mladi pridobivajo znanje in kompetence za samostojno in avtonomno življenje ter gradnjo lastne kariere.

Konkretno:

4.1.8: Dodati vključevanje mladinskih organizacij, organizacij za mlade ter ključne akterje, ki pokrivajo delovanje mladih.

4.3.1: Vzpostaviti vzdržen model vključevanja neformalnih oblik izobraževanja v formalne izobraževalne sisteme ter okrepiti pomen beleženja neformalno pridobljenih kompetenc.

Za nadaljnji razvoj nevladnega sektorja in prostovoljstva je koristno in nujno, da tudi v Sloveniji dobimo celovit strateški dokument, ki bo omogočal, da se bomo v nevladnem sektorju še naprej lahko učinkovito in hitro odzivali na potrebe okolja in v državi pomembno prispevali  k vzpostavljanju in ohranjanju družbene povezanosti, solidarnosti in blaginje.

 

 

 

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa