Strokovni svet MaMe določil nadaljnje usmeritve Mreže MaMa

Vponedeljek, 24.3.2014, se je na svoji 1. redni seji v letu 2014 sestal Strokovni svet MaMa.

Direktor Mreže MaMa je članici in članoma Strokovnega sveta MaMa predstavil Zaključno poročilo Mreže MaMa za leto 2013, razprava pa je potekala tudi o izvajanju in nadgradnji Letnega delovnega načrta Mreže MaMa za 2014.

Najpomembnejša točka dnevnega reda pa je bilo spremljanje zasledovanja Strateškega načrta Mreže MaMa za obdobje do 2020. Strokovni svet MaMa se je opredelil do nekaj ključnih nadgradenj in sprememb v Strategiji Mreže MaMa, ki naj jih ekipa Mreže MaMa upošteva pri nadaljnjem delovanju. Strokovni svet se je seznanil tudi s postopki, ki potekajo zaradi odstopa direktorja Mreže MaMa in priprav na izbor novega vodstva mreže.

S sklepi Strokovnega sveta bo direktor seznanil člane Sveta MaMa, ki se bodo sestali v naslednjem tednu.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa