Strukturirani dialog – Za družbene spremembe

Mladinska Mreža MaMa skupaj z Mladinskim svetom Slovenije organizira projekte strukturiranega dialoga.

V letošnjem letu se je zaključil projekt Mladi odloča(j)mo!”, ki ga je vodil Mladinski svet Slovenije. V tem delu procesa strukturiranega dialoga smo zasledovali dolgotrajna partnerstva med mladimi in občinami. Ker je strukturirani dialog nenehen proces, ki ga podkrepimo z različnimi projekti in posvetovanji, kamor vključujemo mlade in odločevalce, smo že v mesecu marcu na 1. Klubu MaMa skupaj z mladinskimi centri določili temo, ki jo želimo izpostaviti v okviru posvetovanj z mladimi, ki bodo potekala v lokalnih okoljih. Tako je nastala ideja projekta strukturiranega dialoga Za družbene spremembe, ki ga je podprla NA MOVIT pod okriljem programa Erasmus + Mladi v akciji. Projekt je trenutno v fazi načrtovanja aktivnosti, zasledoval pa bo ključne teme znotraj 5. Cikla strukturiranega dialoga, ki poteka med januarjem 2016 in junijem 2017. V ospredju so sodelovanja in posvetovanja mladih z odločevalci na temo zagotavljanja možnosti za vse mlade, da sodelujejo pri nastajanju raznolike, povezane in vključujoče Evrope ter, da se s tem pripravijo na življenje. Pri tem se bomo znotraj projekta Za družbene spremembe osredotočili na tri ključne teme: podjetništvo in ustvarjanje novih delovnih mest, zaposlovanje mladih in vsem mladim omogočiti udeležbo v raznoliki, povezani in vključujoči Evropi. Na te tri teme bodo mladi skupaj z odločevalci razpravljali in oblikovali predloge ter jih predstavili odločevalcem v sklopu nacionalne konference, ki bo potekala v mesecu novembru.

Ključni pomen projekta je, da se mladi zavedajo, da imajo vzvode in mehanizme s katerimi lahko so-oblikujejo družbo. Pomembno je le, da se jih izkoristi. V ta namen bomo najprej v začetku septembra organizirali usposabljanje za 20 mladinskih delavcev iz mladinskih centrov in mladinskih svetov lokalnih skupnostih, da se angažirajo in v svojih lokalnih okoljih spodbudijo mlade ter z njimi organizirajo posvetovanja z lokalnimi odločevalci na temo podjetništva in ustvarjanja novih delovnih mest, zaposlovanja mladih in kako vsem mladim omogočiti udeležbo v raznoliki, povezani in vključujoči družbi. Posvetovanja in priprave na nacionalno konferenco bodo potekala v 15 lokalnih okoljih. Tretji del aktivnosti bo v novembru, kjer bo potekala nacionalna konferenca med mladimi in nacionalnimi odločevalci, kjer bodo mladi iz lokalnih okoljih odločevalcem predstavili ukrepe za družbene spremembe v smeri bolj vključujoče Evrope, ki postaja iz dneva v dan bolj raznolika. V zadnjem delu projekta bo sledila evalvacija in oblikovanje skupine mladih za spremljanje predlaganih ukrepov odločevalcem. Pri projektu za družbene spremembe je pomembno, da dosežemo kritično število mladih, zato bo velik del projekta temeljil na celostni ozaveščevalni kampanji mladih. Naš cilj je vključiti 270 mladih iz vse Slovenije.

Mladi, ki bodo vključeni v projekt bodo pridobili dodatna znanja in kompetence s področja komuniciranja, samoiniciativnosti, organiziranja in izvajanja projekta, nastopanja v javnosti in zagovorništva. Spoznali pa bodo tudi kaj pomeni aktivno državljanstvo in participacija v sodobni družbi in luči sprememb.

Spomnimo se, da je Mreža MaMa skupaj z Mladinskim svetom Slovenije v lanskem letu organizirala večji posvet z evropsko Komisarko Violeto Bulc in v preteklosti več projektov:

Dialog državljanov in mladih z evropsko komisarko za promet Violeto Bulc
Nacionalni projekt strukturiranega dialoga: Mladi (o)dločajmo!
Dialog mladih! 2.0: Vključujemo
Dialog mladih

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa