Strukturirani dialog – zaključek lokalnih dogodkov po Sloveniji

V petek, 28. marca in soboto, 29. marca 2014 sta se pričela še zadnja lokalna dogodka projekta Strukturirani dialog – Dialog mladih 2.0: Vključujemo! v Novi Gorici in na Ptuju.

Na obeh lokalnih dogodkih so mladi udeleženci spoznavali pomen Strukturiranega dialoga, Zavod RS za zaposlovanje jim je predstavil ukrepe aktivne politike zaposlovanja, na kar pa so razmišljali in oblikovali ukrepe za izboljšanje vključenosti mladih v lokalno skupnost. Dogodka sta se drugi dan zaključila s predstavitvijo izoblikovanih ukrepov mladih odločevalcem lokalnih skupnosti in predstavnikom Zavoda RS za zaposlovanje.

Nekateri predlagani ukrepi za izboljšanje položaja mladih in širše družbe v lokalnih skupnostih:

– Priprava in izvedba raziskave med mladimi; kakšne so potrebe mladih, česa si želijo, kaj pogrešajo in kaj lahko sami prispevajo k izboljšanju družbene vključenosti,

– razvoj podjetnega kluba mladih; s pomočjo mentorjev iz uspešnih lokalnih podjetij razvijali kompetence, krepili mehke veščine,

– krepitve povezovanja in sodelovanja med obstoječimi strukturami in organizacijami,

– poletne prakse za mlade v lokalnih podjetjih,

– sejem prenosa znanj; vzpodbujanje medgeneracijskega povezovanja in širjenja znanj,…

Odzivi odločevalcev so bili zelo vzpodbudni in pozitivni ter naklonjeni k čimprejšnjemu izvajanju ukrepov v njihovi lokalni skupnosti. Dialog mladih 2.0: Vključujemo! je projekt, ki spodbuja ustvarjanje skupnih idej in ukrepov za večjo participacijo mladih v slovenski družbi, še posebno pozornost pa namenja pereči tematiki družbenega vključevanja mladih.

Fotografije iz vseh srečanj si lahko ogledate na Facebook strani Strukturirani dialog.

Projekt strukturiranega dialoga v sodelovanju z mladinskimi centri in mladinskimi sveti lokalnih skupnosti po Sloveniji in ob podpori Nacionalne agencije programa Mladi v akciji izvajamo skupaj z Mladinskim svetom Slovenije.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa