DIALOG MLADIH 2:0 Vključujemo!

Projekt strukturiranega dialoga, ki nosi slogan Dialog mladih! 2.0: Vključujemo! Sta skupaj zasnovala  Mladinski svet Slovenije kot krovno združenje mladinskih organizacij in Mladinska mreža MaMa kot združenje mladinskih centrov po Sloveniji. Obe organizaciji si prizadevata vzpostaviti okolje, ki bo mladim omogočilo osebni razvoj in da postanejo avtonomni in odgovorni odrasli posamezniki. Pri tem je aktivno sodelovanje mladih pri odločitvah in dejavnostih na lokalni ravni ključnega pomena, če hočemo zgraditi še bolj demokratično in vključujočo družbo.

Bistvo vključevanja in aktivnega državljanstva mladih je, da imajo mladi MOŽNOST, PROSTOR in PODPORO ter priložnost soodločanja pri oblikovanju družbe in vrednot v njej, kar pa omogoča projekt strukturiranega dialoga. Cilj projekta je sodelovanje in vplivanje na odločitve ter se vključevanje v akcije in aktivnosti, s katerimi mladi skupaj z odločevalci in oblikovalci lokalne politike prispevajo h kakovosti življenja v lokalni skupnosti in širše, v celotni družbi.

Trajanje projekta: september 2013 – julij 2014

Več informacij: info@mreza-mama.si

 

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa