Študijski obisk na Finskem

Mreža MaMa skupaj z Mladinskim centrom Zagorje in krovnima organizacijama finskih in estonskih mladinskih centrov sodeluje v strateškem partnerstvu »Boost your possibilities«, kjer se ukvarjamo z raziskovanjem pozitivnih učinkov mednarodne mobilnosti in se izvaja v okviru programa Erasmus +.

Del omenjenega projekta so tudi t.i. “Job shadowings”, preko katerega udeleženci pridobivajo konkretna znanja o mednarodnih in lokalnih aktivnosti, ki jih izvajajo mladinski centri v Estoniji in na Finskem. Na študijskem obisku na Finskem se je med 27. 9. In 2. 10. 2015 mudil Vojko Vavpotič iz Zavoda Mladi zmaji, ki je ob povratku strnil svoje misli in zapisal nekaj besed o svoji izkušnji. Organizator študijskega obiska je bila finska organizacija Finnish Youth Centres Association (v nadaljevanju FYCA).

V okviru študijskega obiska mi je bil predstavljen program in infrastruktura članic mreže FYCA; organizacija Youth Center Marttinen, ki deluje v bližini mesta Parkano (v vasi Virrat), organizacija Youth Center Villa Elba, ki deluje v mestu Kokkola in organizacija Youth Hostel Suomenlinna, ki deluje v mestu Helsinki.

Spoznal sem infrastrukturo in program dveh mladinskih centrov, katerih ustanovitelj je mesto Kokkola. Program mladinskih centrov v mestu Kokkola je namenjen pretežno preživljanju prostega časa najstnikov, starih od 10. do 17. leta starosti. V ta namen imajo veliko prostorov namenjenih za glasbene vaje mladih skupin, prireditvene prostore za izvedbo manjših koncertov, predstav in dogodkov, veliko prostorov za druženje mladih in prostore za igranje računalniških iger. Mladi stari 18 let in več v mladinskih centrih niso več »zaželeni« in jih usmerjajo, da si poiščejo druge alternative preživljanja prostega časa.

V mestu Helsinki sem spoznal mladinski center Youth Activity Centre Happi. Veliki prostori v štirih etažah so namenjeni kreativnemu ustvarjanju mladih: oblikovanju video produkcije, gledališkim in fotografskim delavnicam, oblikovanju fotografije, snemalnemu studiu za mlade in manjša založba, novinarskim delavnicam (radijski, časopisni, spletni in digitalni mediji), ustvarjanju računalniških iger, spletnih strani in organizaciji igranja skupinskih računalniških iger. Zanimivo je, da različni mladinski programi med seboj sodelujejo v smislu zagotavljanja pomoči in storitev. Npr. ko želi mlad glasbenik ali skupna izdati svojo ploščo mu pri promociji pomaga novinarski del, pri oblikovanju multimedijski del, svojo ploščo pa lahko predstavi v večnamenski dvorani. V mladinskem centru ima prostore tudi nevladna organizacija Verke – National Development Centre for On-line Youth Work, ki razvije mladinsko delo v okviru digitalnih medijev, informiranja in svetovanja mladih, izobraževanja mladinskih delavcev, ozaveščanja javnosti o pomenu uporabe digitalnih medijev pri mladih.

Sodeloval sem tudi na dvodnevnem 13. seminarju Tuhti. Seminar je bil namenjen izobraževanju mladinskih delavcev oz. vsem, ki se pri svojem strokovnem delu srečujejo z mladinskim delom in mladinskim sektorjem. Seminar so organizirale različne mladinske organizacije, v sodelovanju z Univerzo Tampere, Finnish Youth Research Network itd. Tema letošnjega seminarja je bila: strokovna znanja v mladinskem delu. Na seminarju je bila predstavljena knjiga treh avtorjev, ki so raziskovali kaj prihodnje izzive mladinskega dela in kako mladinsko delo opisati, da bo razumljivo odločevalcem ter širši javnosti. Na seminarju je potekala tudi videokonferenca s predstavnico finskega Ministrstva za izobraževanje in šport, ki je prav tako govorila o prihodnjih izzivih mladinskega sektorja, predvsem v relaciji do staranja prebivalstva.

Udeležil sem se tudi delavnice na temo socialnega mladinskega dela. Na delavnici smo govorili o povezovanju mladinskega sektorja z organizacijami in pristopi pri delu z mladimi v socialno varstvenem sistemu. Še posebno zanimiva je bila predstavitev t.i. out reach mladinskega dela, kjer gre za kombinacijo uličnega dela in celostne obravnave mladih po principih socialnega dela. Metoda je usmerjena v ponovno vključevanje tistih mladih, ki so na kakršen koli način izpadli iz sistema izobraževanja ali trga dela, in ki niso zavedeni v nobenih javnih evidencah (npr. na zavodu za zaposlovanje, centrih za socialno delo, v osnovnih in srednjih šolah ipd.).

Organizacija študijskega obiska je bila odlična. Spoznal sem bogato zgodovino in razvejanost področij (socialno, športno, kulturno, digitalno, skupnostno) mladinskega dela na Finskem ter njihovo navdušujočo infrastrukturo. Vsi mladinski centri, ki sem jih obiskal so zagotavljali dovolj prostora za različne mladinske dejavnosti. Nevladne mladinske organizacije združene v Finnish Youth Cenres Association zagotavljajo na celotnem področju države namestitvene kapacitete za mlade, za šole, mladinske organizacije in ostale, ki jih želijo uporabljati njihove kapacitete. Poleg nastanitvenih kapacitet ponujajo tudi ekološke/naravoslovne dneve za osnovne šole, posebne programe za brezposelne mlade, programe za spodbujanje mednarodne mobilnosti mladih preko programa Erasmus plus. Pri tem je potrebno povedati, da so po njihovi zakonodaji mladi opredeljeni od rojstva do 29. leta starosti.

Finci so nam lahko za vzgled pri razvejanosti mladinskega dela in organizaciji mladinskega sektorja. Še posebno impresivna je njihova mladinska infrastruktura in medsebojno sodelovanje organizacij iz različnih sektorjev. Glede na to, da je mladinsko delo teoretično in praktično razdeljeno na več vsebinskih področij (šport, multi-kultura, sociala, skupnostno itd.), temu primerno tudi prihaja do povezovanja mladinskih centrov z nevladnimi organizacijami, ki delajo z mladimi na posameznih področjih. Še posebno zanimivi so programi za zaposlovanje mladih brezposelnih oseb oz. za t.i. mlade z manj priložnostmi, kjer poteka sodelovanje mladinskih centrov z osnovnimi in srednjimi šolami, centri za socialno delo, z zavodi za zaposlovanje in nevladnimi organizacijami, ki delujejo na tem področju, s ciljem zagotoviti celostni pristop pri ponovnem vključevanju mladih na trg dela ali ponovna vključitev v sistem izobraževanja.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa