Študijski obisk: Spoznavanje sistema Logbook

Ekipa Mreže MaMa se je skupaj s predstavniki slovenskih občin in mladinskih centrov, od 24. do 28. septembra, mudila na študijskem obisku v švedskem mestu Göteborg. Študijski obisk je potekal v sklopu strateškega partnerstva Europe Goes Local v organizaciji MOVIT, nacionalne agencije programov Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota.

V Göteborgu smo na mreži KEKS, ki skrbi za razvoj kakovosti in kompetenc na področju mladinskega dela, spoznavali mladinsko delo v tem švedskem mestu in sistem za zagotavljanje kakovosti v mladinskem delu, ki ga je razvila mreža KEKS – The Logbook.

KEKS sestavlja 43 lokalnih (občinskih) oddelkov za mladinsko delo in okoli 250 mladinskih centrov. Da bi čim bolj učinkovito zagotavljali kvaliteto mladinskega dela, so razvili model, ki mladinskim delavcem nudi podporo pri oblikovanju ciljev in evalvacijo njihovega dela. Sistem Logbook predvideva aktivno participacijo mladih in temelji na različnih orodjih za evalvacijo dela, ki ga mladinski delavci opravijo v mladinskih centrih. S pomočjo različnih evalvacijskih vprašalnikov se oblikujejo kazalniki za vsak mladinski center in občino, kar omogoča tudi vrednotenje napredka in razvoja posameznega mladinskega centra.

Logbook bomo skupaj s tremi slovenskimi občinami (Mestna občina Ljubljana, Brežice in Novo mesto) implementirali tudi v slovenski prostor, saj sistem, ki ga je razvila mreža KEKS, ustrezno odgovarja tudi na izzive na področju mladinskega dela v Sloveniji.

Na študijskem obisku smo se pobližje spoznali s sistemom in se tudi sami preizkusili v vnašanju podatkov in dokumentiranju učinkov mladinskega dela, da bomo lahko tudi v Sloveniji prispevali k dvigu kvalitete in vidnosti mladinskega dela. Obiskali smo mladinski center 1200 Kvadrat v predmestju Göteborga, kjer smo spoznali kako sistem Logbook uporabljajo v praksi. Sistem je močno doprinesel k vidnosti učinkov mladinskega dela na lokalni ravni, mladinski delavci pa so tako dobili relevantne in konstruktivne povratne informacije o svojem delu. Dobljeni rezultati imajo dragoceno vrednost tudi zaradi tega, ker lahko lokalni in nacionalni odločevalci razpolagajo s podatki, ki niso le kvantitativne, temveč kvalitativne narave.

Maruša, udeleženka študijskega obiska

»Sistem Logbook se mi zdi dobro orodje, saj bo mladinskim delavcem omogočil vpogled v učinek njihovega dela v mladinskem centru, vzdušje, počutje uporabnikov, refleksije in to se mi zdi največja prednost sistema, hkrati pa tudi novost, ki jo bomo uvedli v slovensko mladinsko delo.«

V ponedeljek, 8.10. in torek, 9.10. bo v Ljubljani za predstavnike občin in mladinske delavce potekalo izobraževanje o uporabi sistema Logbook. Udeleženci bodo na izobraževanju spoznali delovanje Logbooka in možnosti za njegovo implementacijo na področje dela z mladimi v Sloveniji. Vodil ga bo eden od ustanoviteljev mreže KEKS in mednarodno priznani strokovnjak s področja mladinskega dela, Jonas Agdur.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa