Študijski obisk v okviru projekta SIYC v Nemčiji

Projekt Socialno vključevanje v mladinskih centrih (Social Inclusion in Youth Centers) je 24 mesečni projekt, ki ga Mreža MaMa pripravlja v sodelovanju s partnerji iz Estonije (ANK), Latvije (Youth Leaders Coalition) in Nemčije (Jugendkulturundarbeit Oldenburg) in  je financiran s strani programa Erasmus+.

V okviru projekta se je ekipa Mreže MaMa skupaj s članicami odpravila na enotedenski študijski obisk v mesto Oldenburg v Nemčijo, kjer se bodo udeleženci študijskega obiska seznanili z dobrimi praksami tukajšnjih mladinskih centrov. Namen projekta je razviti strateške usmeritve, ki bodo omogočile mladinskim centrom vpogled v programski razvoj na področju socialne vključenosti natančneje, kako iz projektnih vsebin razviti programske vsebine centrov, ki se nanašajo tako na redne vsebine programa kot tudi na upravljanje centrov.

Danes so partnerske organizacije iz Latvije, Estonije in Slovenije pregledale dosedanje delo na področju socialnega vključevanja v mladinskih centrih po nacionalnih skupinah,  sledilo pa je pripravljanje strategije socialnega vključevanja v mladinskih centrih.

V naslednjih dneh sledi ogled mesta Oldenburg in Bremen, ogledali si bomo različne mladinske centre in se spoznali z dobrimi praksami vključevanja mladih iz ranljivih ciljnih skupin.

Cilj tudjskega obiska je, da skupaj s parnetskimi organizacijami izdelamo posnetek stanja v vseh treh državah in s pomočjo predstavljenih primerov dobrih praks pripravimo osnutek strategije.

Od študijskiga obiska pričakujemo, da bomo razvili agendo SIYC projekta in pridobili motivacijo ter dobre ideje za boljše izvajanje mladinskega dela. Hkrati pa si želimo, da bomo po študijskem obisku bolje razumeli realnost lokalnih skupnosti in mladinskega dela ter katere delovne procese iz Nemčije lahko upeljemo v svoje delo v Estoniji.”  udeleženke ANK, Estonija

Z izmenjavo izkušenj med udeleženci študijskega obiska si želimo, da razvijemo strategijo, ki bo primerna za vse tri države. Želimo si tudi, da iz raznolikosti mladinskih centrov v Oldenburgu potegnemo primere dobrih praks, ki jih lahko uporabimo pri svojem delu ter da na tem študijskem obisku pripravimo osnutek usposabljanja v Latviji.” udeleženke Youth leaders coalition, Latvija

Vir in foto: Mreža MaMa

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa