“Študijski obiski so odlična priložnost, da se učimo drug od drugega!”

Med 9. in 14. aprilom 2018 se je Mreža MaMa skupaj s štirimi mladinskimi centri (Mladinski center Zagorje ob Savi, Celjski mladinski center, Zavod BOB in Mladinski center Dravinjske doline) v sklopu projekta Socialno vključevanje v mladinskih centrih mudila na študijskem obisku na severu Nemčije v mestu Oldenburg, kjer je si je skupaj s partnerji iz Estonije (ANK),  Latvije (Youth Leaders Coalition), ogledali primere dobrih praks socialnega vključevanja v nemških mladinskih centrih.

Prvi dan obiska so partnerske organizacije iz Latvije, Estonije in Slovenije pregledale dosedanje delo na področju socialnega vključevanja v mladinskih centrih po nacionalnih skupinah, sledilo pa je pripravljanje strategije socialnega vključevanja v mladinskih centrih.

Drugi dan študijskega obiska je sledil obisk lokalnih mladinskih centrov. Kot prvo organizacijo so udeleženci obiskali pisarno občine Oldenburg, ki se ukvarja z mladimi, kjer so jim predstavili realno situacijo z mladimi v mestu. Sledil je obisk organizacije Team Wendehafen, kjer mlade preko neformalnih delavnic motivirajo za večji obisk šole in na ta način preprečujejo usipništvo. Po kosilu v lokalnem mladinskem centru, ki so ga pripravili mladi pod mentorstvom odraslih, je sledil obisk še treh mladinskih centrov in sicer  Eversten (mladinski center v naravi, ki mladim sredi mesta ponuja različne aktivnosti v naravi, npr. od ježe s konji, izdelave drevesnih hišic, skupaj z mladinskimi delavci) ter umetniškega mladinskega centra Bürgerfelde, ki mlade na neformalne načine poučuje preko umetnosti. Za zaključek je sledil  še obisk mladinskega centra Ofenerdiek, ki mladim ponuja možnost za kreativno udejstvovanje na področju grafitiranja in hip hopa.

Koordinatorka projekta Social inclusion in Youth Centres  Laura Krančan je o študijskem obisku povedala: “S študijskim obiskom v Nemčiji, natančneje v mestu Oldenburg sem zadovoljna. Projektni partnerji iz Estonije, Latvije in Slovenije smo imeli priložnost v živo spoznati celo paleto organizacij, ki tako ali drugače aktivno delujejo na polju socialnega vključevanja. Opažanja so sledila predvsem smeri, da so določene zadeve, ki jih mi šele pripravljamo in o njih razmišljamo lahko drugje že tako utečene, da so samoumevne. Veseli me tudi to, da smo imeli v sklopu študijskega obiska tudi dovolj časa za delo na nastajajočem dokumentu; strateških smernicah socialnega vključevanja v mladinskih centrih. Kot pomemben del obiska bi izpostavila tudi nova partnerstva, ki so se izoblikovala z namenom novih skupnih projektov ter prenosov dobrih praks.”

V sklopu študijskega obiska je po dveh aktivnih dnevih spoznavanja mladinskih centrov v Oldenburgu in ‘lova za zakladom‘ v mestu Bremen, sledila še zaključna aktivnost . Estonski, latvijski in slovenski udeleženci so zadnji dan obiska pripravili osnutek oktobrskega usposabljanja za mladinske delavce, ki bo potekal v Sloveniji na temo socialnega vključevanja in bo mladinskim delavcem pomagal osnovati lokalne programe na temo socialnega vključevanja ter pripravili osnutek vmesnega srečanja projekta, ki bo potekal avgusta v Latviji.

“V okviru projekta Social inclusion in youth centres sem se udeležila študijskega obiska v Oldenburgu, znotraj katerega smo se udeleženci spoznali z dobrimi praksami socialnega vključevanja mladih z manj priložnosti. Ker sama pretežno delam prav s socialno izključenimi ciljnimi skupinami, mi je bila izmenjava metod dela še posebej dragocena. Mladinski delo v Nemčiji je organizirano precej drugače kot v Sloveniji, osnovno vodilo delovanja pa je univerzalno- vključiti in opolnomočiti čim več mladih ter jim dati priložnost, da aktivno participirajo v družbi. Domov sem se vrnila s prepričanjem, da je socialna vključenost različnih marginaliziranih skupin ljudi realna možnost, k čimer strmimo in nam skozi različne metode deloma že tudi uspeva.'” Tina Krautberger, Mladinski center Zagorje ob Savi

“Študijski obisk je bila priložnost, ki je udeležencem omogočila, da se učijo, se učijo drug od drugega, odkrivajo podobnosti in razlike v naši nacionalni realnosti. V nacionalnih skupinah, pa tudi v mednarodnem krogu, je v razpravah prišlo do več ključnih tem. Cenimo, da vidimo in poslušamo primere praks, ki mladim ljudem omogočajo, da so aktivni preko mladinskega dela. Pridobili  smo tudi zagotovilo, da smo lahko ponosni na to, kar že delamo v mladinskem polju v Estoniji. Prav tako imamo veliko deliti.'” Stiina Kütt, ANK

Projekt Social inclusion in youth centers je financiran s strani nacionalne agencije MOVIT v okviru programa Erasmus+.

 

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa