Supervizija za direktorje mladinskih centrov

Na podlagi izražene potrebe z vaše stani je Mreža MaMa pripravila ponudbo za izvajanje supervizije za direktorje mladinskih centrov.

Supervizija za mladinske delavce bo potekala 6 mesecev (6 srečanj od januarja do junija 2017) in bo samoplačniška, Mreža MaMa pa bo prevzela koordinatorstvo.

Predlagani termini so sledeči:

PETEK od 10.00 do 12.30. – 6.1.2017, 3.2.2017, 10.3.2017, 7.4.2017, 12.5.2017, 2.6.2017

Lokacija izvajanja supervizije bo v Ljubljani.

Skupinska supervizija za direktorje je namenjena poklicni refleksiji, preprečevanju odtujenega odnosa do dela in izgorevanju. V skupini 6-8 oseb ima vsakdo priložnost, da najde odgovore in podporo za težavne situacije, s katerimi se sooča. Te so morda povezane z opredelitvijo lastne vloge v organizaciji, razmejevanjem vlog in odgovornosti v delovnem procesu ter ločevanjem med osebnim in poklicnim življenjem v procesu dela. Delo je praktično in na konkretnih primerih, usmerjeno v osebno rast in razvijanje novih strategij in kompetenc.

Ker je število prijav omejeno, vas prosimo, da se prijavite čimprej (najkasneje do 10.12.2016) na laura.krancan@mreza-mama.si.

CENA: Supervizijska ura za skupino je 70 €(po ceniku Socialne zbornice) in povrnitev potnih stroškov (če je izven Ljubljane), individualne ure supervizije 50 €. Končni strošek bo torej izračunan na podlagi števila vključenih.

Vsebino supervizijskega procesa sproti določajo posamezniki, ki so vključeni v supervizijo. Udeleženci pogosto obravnavajo teme, kot so:

– Timsko sodelovanje

– Oblikovanje vizije

– Sodelovanje z drugimi institucijami

– Odnosi s sodelavci

– Motivacija in pohvala

– Osebna avtoriteta in integriteta

– Veščine sporazumevanja

– Prepoznavanje in oblikovanje lastnih meja, skrbi zase in za drugega

– Prepoznavanje in razvijanje veščin, ki pripomorejo k večji kompetenci in osebnemu zadovoljstvu pri vodenju

– Vmesna in zaključna evalvacija

Oblike dela v programu:

– Analiza primerov.

– Pisanje refleksij – samorefleksija lastnih izkušenj.

– Delo v dvojicah ali skupini: izkustveno učenje in igra vlog, metode reševanje problema po korakih – incident metoda, vaja »resničen stik«, nevihta možganov, pogovor, osveščanje, oblikovanje mape osebne podpore, druge ustvarjalne in projektivne metode in tehnike ter vrednotenje kot proces usmerjenega razmišljanja o več ravneh delovanja (raven misli, čutenja, vedenja) z vidika posameznika in skupine kot celote, prepoznavanje in urjenje komunikacijskih veščin in asertivnosti ter osebne odgovornosti za dejavno sodelovanje v procesu izobraževanja, kreativne metode in tehnike.

Člani skupine sklenejo supervizijski dogovor.

Srečanja bo vodila strokovno usposobljena supervizorka in psihoterapevtka z dolgoletnimi izkušnjami mag. Tatjana Verbnik Dobnikar, uni.dipl.soc. ped., gestalt psihoterapevtka (EAP in EAGT).

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa