Svet MaMa – Volitve 2022

Mreža MaMa vse zainteresirane vabi h kandidaturi za Svet MaMa, saj trenutnim članom Sveta MaMa marca 2023 poteče 4 letni mandat.

Kandidate in kandidatke za člane v Svet MaMa zbiramo do 2.12.2022, do 10. ure (velja poštni žig na 1.12.2022 ali poslano po mailu na dan, 2.12.2012, do 10. ure).

H kandidaturi vabimo vse, ki imate najmanj 3 leta izkušenj na področju delovanja mladine in mladinskih centrov. Mreža MaMa je nevladna organizacija, ki združuje 55 mladinskih centrov po vsej Sloveniji in skrbi za zastopanje interesov mladinskih centrov in jih podpira pri njihovem delovanju ter skrbi za njihovo kakovostno delovanje in izvajanje mladinskega dela.

Na Zboru Kluba MaMa, ki bo 15.12.2022, bodo članice Mreže MaMa oblikovale mnenje o kandidatih in kandidatkah za Svet MaMa za obdobje 4 let. Sedem članski Svet MaMa bosta izvolila ustanovitelja Mreže MaMa ŠKUC in Lokal Patriot.

Celoten poziv za predlaganje predstavnikov v svet Zavoda Mladinska Mreža MaMa lahko najdete tukaj.

Pri kandidaturi ne pozabite izpolniti kandidacijskega obrazca. Dosegljiv je v word in pdf obliki.

Dodatne informacije: info@mreza-mama.si
Maja Hostnik
Direktorica Mreža MaMa

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa