SvM aktivno v 2017

Predsednica Sveta Vlade RS za mladino in ministrica za izobraževanje, znanost in šport, dr. Maja Makovec Brenčič je danes, 7. februarja, sklicala 7. sejo Sveta Vlade RS za mladino, na kateri smo med drugim obravnavali tudi poročila in načrte delovnih skupin za leto 2017, teme glede participacije mladih in strukturiranega dialoga, članom SVM pa je bil predstavljen tudi projekt v nastajanju e-vem za mlade.

Urad RS za mladino je predstavil realizacijo sklepov, med katerimi je izpostavil predvsem srečanje Mladinskih organizacij, kjer pa še ni prišlo do končnih odgovorov. Kot pravijo na Uradu RS za mladino jih je Mladinski svet Slovenije spodbudil, da čakajo na dodatne odgovore glede pričakovanj v sklopu JP v 2018.

Podan je bil tudi predlog, da se ukine skupina za spremljanje izvajanja OP za izvajanje kohezijske politike za obdobje 2014-2020, vendar se izvajanje izvedbenega načrta še naprej spremlja.

Skupina za izvajanje pripravništva je sporočila, da je bil spremenjen zakon o socialnem varstvu in urejanju trga dela. Izpostavljeno je bilo, so predstavniki mladih v delovni skupini JZM aktivni na področju spremljanja ukrepov Jamstva za mlade. Glede Zakona v javnem interesu v mladinskem sektorju so na seji dorekli, da se bo, predvsem zaradi pričakovanj računskega sodišča, neformalno srečala delovna skupina.

Povezovanje formalnega in neformalnega sektorja – Maša Eržen, na MSS odgovorna za participacijo mladih, je predstavila dokument za spodbujanje participacije mladih, kjer je izpostavila, da se v kurikulum šol umesti predmete za državljansko vzgojo in da se pedagoškim delavcem nudi usposabljanje ter se tako neformalni in formalni sektor pričneta povezovati. Dodali so še, da občine nudijo podporo MSLS in ustanavljajo odbore, komisije in podobno. Ministrica je predlagala, da se predlagani dokument in predlogi proučijo in se na naslednji Seji določi prioritetne vsebine.

E-vem za mlade – Urad RS za mladino ga podpira, saj gre za kombinacijo izboljšanja opolnomočenja mladih in pridobivanje kvalitetnih ter proaktivnih infornacij za vsakodnevno življenje mladih.

Strukturirani dialog – predstavljena je bila ideja o konkretizaciji ciljev za leto 2017, kjer bosta Mreža MaMa In MSS v prihodnje sodelavala tako na vključevanju mladih kot mladinskih struktur. dr. Peter Debeljak je izpostavil, da ima strukturirani dialog pomembno vlogo, mladinske organizacije na tem področju znajo delati in kot pravi, se pričakuje tudi več odziva s strani odločevslcev, predvsem na strani ministrstev. Predlagal je še, da se okrepi dodatne mladinske infranstrukture, še posebej mladinskih centrov in mladinskih svetov lokalnih skupnosti.

Predsednik MSS, Tin Kampl je izpostavil, da bo vzpostavljena monitoring skupina za  spremljanje delovanja s strani mladih. Ministrica je izpostavila tudi, da je strukturirani dialog orodje, ki ga je potrebno izpostaviti in uporabiti ter proaktivno izkoristiti, da se sliši glas mladih od njaniźje ravni lokalne skupnosti.

Luka Špoljar, ŠOS, je izpostavil predloge poslanca Čuša v zvezi z biopsihologijo in študentsko prehrano.

Na današnji seji so obravnavali tudi e-vem za mlade, dokument o spodbujanju participacije mladih in načrth strukturiranega dialoga.

V letu 2009 je Vlada RS kot posvetovalno telo vlade pri vprašanjih, ki zadevajo položaj mladih v družbi vzpostavila Svet Vlade RS za mladino, ki med drugim predlaga ukrepe in spremlja upoštevanje interesov mladine v politikah na državni ravni, daje vladi ter pristojnim ministrstvom pobude in predloge za urejanje posameznih vprašanj na področju mladine in predvsem spodbuja sodelovanje mladih v teh procesih. Svet, ki ga vodi minister za izobraževanje, znanost in šport, sestavljajo pa predstavniki mladinskih organizacij in vlade.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa