Temelji digitalnega mladinskega dela

Mreža MaMa je 9. 11. 2023, v Mladinskem centru Krško izvedla Multiplikacijski dogodek projekta SMART YC. 

SMART Youth Center je uspešno zaključil svoje 24-mesečno strateško partnerstvo, ki je združilo 7 partnerjev iz 6 evropskih držav, z namenom razvoja mladih in digitalnih dejavnosti. S projektom smo podprli mladinske delavce, jim omogočili razvoj digitalnih veščin ter oblikovali in izvajali digitalne mladinske aktivnosti, ki vodijo k strokovnemu razvoju udeležencev in se lahko uporabljajo  v katerikoli obliki digitalnega mladinskega dela.

Opolnomočenje Mladinskih Delavcev

Glavni poudarek projekta je bil razvoj digitalnih kompetenc in veščin mladinskih delavcev. Cilj je bil zagotoviti vključevanje učnih priložnosti, razvoj veščin e-učenja, mešanega učenja in učenja na daljavo. Digitalne pedagoške veščine mladinskih delavcev so bile osrednji element, ki naj bi jih opolnomočile za zagotavljanje visokokakovostnega digitalnega, neformalnega in vključujočega izobraževanja.

Rezultati in Učinki Projekta

Projekt je prinesel razvoj več projektnih rezultatov, vključno z:

  • MOOC Tečaji: Razviti so bili masovni odprti spletni tečaji, dosegljivi na platformi CEREBRUM, ki pokrivajo različne vidike digitalnega mladinskega dela in digitalnega usposabljanja.
  • Virtualno Okolje za Aktivnosti mladinskega dela: Vzpostavljen je bil virtualni mladinski center, ki omogoča izvajanje aktivnosti mladinskega dela z VR očali. Pilotno Izvajanje Aktivnosti: Mladinski delavci so sami izvajali pilotne aktivnosti, kar je omogočilo neposredno sodelovanje udeležencev in pridobivanje povratnih informacij.
  • Toolbox: Oblikovana je bila zbirka z orodji, metodami in aplikacijami, ki so uporabne na področju digitalnega mladinskega dela. .

SMART Youth Center je uspešno izpolnil svoje cilje in prispeval k razvoju digitalnih kompetenc mladinskih delavcev ter izboljšal kakovost digitalnega izobraževanja v mladinskem sektorju. Projektni rezultati bodo koristili širši skupnosti, saj so odprti in brezplačni za uporabo. S tem je projekt pustil trajen pečat na področju mladinskega digitalnega dela in digitalnega usposabljanja v Evropi.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa