TRAINEE

TRAINEE: Usposabljanje in ozaveščanje preko mrež za zaposlovanje in podjetništvo mladih je 24-mesečno strateško partnerstvo v okviru programa Erasmus+: Mladi v akciji, ki ga koordinira organizacija Neo Sapiens (Španija) s podporo Coordinadora de ONGs de Desarrollo de La Rioja (Španija), Center for Social Innovation LTD (Ciper), LVIA (Italija), Klaipeda Ernestas Galvanauskas VET centre (Litva), Pista Mágica (Portugalska) in Mladinske mreže MaMa (Slovenija).

Glavni cilj projekta je izmenjava dobrih praks, povezanih z usposabljanjem strokovnjakov, ki delajo na področju podpore in svetovanja mladim pri zaposlovanju ali spodbujanja zaposljivosti mladih (npr. mladinski delavci, učitelji, šolske svetovalne službe, karierni svetovalci za zaposlovanje, zaposleni v NVO, povezani s programi zaposlovanja mladih itd.).

Preko uporabe novih tehnologij in neformalnih tehnik bo projekt usposobil tiste, ki so v stiku z mladimi, da ustvarijo in spodbujajo priložnosti za družbeno koristno učenje (ang. service learning) in hkrati ozaveščajo o globalnih vprašanjih (zlasti o Ciljih trajnostnega razvoja – Sustainable Development Goals »SDG’s«, Agendi 2030 in o Modelu ekonomije za skupno dobro), mladim pa bo omogočil, da razvijejo veščine za svojo osebne rast in zaposljivost.

Projekt bo skozi oblikovanje gradiv za usposabljanje promotorjev zaposlovanja mladih in mentorjev nevladnih organizacij, prav tako gradil na nacionalnih mrežah nevladnih organizacij, ki mladim ponujajo aktivnosti družbeno koristnega učenja, preko katerega mladi ob zagotavljanju storitev z učinkom na svojo lokalno skupnost, pridobivajo tudi kompetence, ki prispevajo k njihovi osebni rasti, razvijanju izkušenj in lažjemu vstopu na trg dela. Aktivnosti družbeno koristnega učenja bi lahko po potrebi prilagodili že obstoječim programom pripravništva ali prostovoljstva v programih za usposabljanje mladih, šolah ali nevladnih organizacijah, ki so vključene v projekt, na evropski ravni pa v programe mobilnosti kot so na primer projekti mladinskih izmenjav v programu Erasmus+.

Projektne aktivnosti kot so usposabljanje, delavnice, spletna učna platforma za promotorje zaposlovanja in mentorje v nevladnih organizacijah, bodo krepile zaposljivost mladih, direkten vpliv na mlade pa bomo dosegli preko baze podatkov, v kateri bo zbran seznam organizacij, kjer lahko mladi iz projektnih držav opravljajo družbeno koristno učenje na svojem območju (ali na ravni EU) z namenom lastnega usposabljanja in krepitve zaposljivosti, ob hkratnem pozitivnem vplivu njihovega dela na skupnost in vključevanje družbenih skupin z manj priložnostmi.

Projekt bo oblikoval tudi različne strategije in dogodke za razširjanje informacij, ki bodo omogočili širjenje njegovih rezultatov med različnimi deležniki, povezanimi z zaposlovanjem mladih in socialnim vključevanjem mladih, ki jim grozi izključenost. Vsi intelektualni učinki in rezultati projekta bodo oblikovani s kombinacijo neformalnega izobraževanja, teoretičnih vsebin in fleksibilnih tehnik, ki bodo omogočile prilagajanje in prenos vsebin projekta v različne kontekste.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa