Trenutni ukrepi Vlade na področju organizacije dogodkov

Poletje je čas, ko tudi mladinski centri zaživijo v luči pestrega mladinskega dogajanja, ki pa je pogosto povezano z organizacijo različnih dogodkov za mlade. Z vami delimo uporabne informacije glede dogodkov in trenutno veljavnih odlokov glede zbiranja in udeležbe na dogodkih.

Spodnji odlok glede zbiranja (udeležbe) na dogodkih namreč dovoljuje tudi izjeme (nad 10 ljudi), a je potrebno upoštevati navodila.

Vlada je izdala Odlok o spremembi Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji.

Začasno je prepovedano zbiranje ljudi, če:

  • se zbira več kot deset ljudi ali
  • je zbiranje ljudi prepovedano z drugimi vladnimi odloki.

Izjemoma je zbiranje dovoljeno, če se zbira več kot 10 ljudi, vendar največ do 50 ljudi in sklicatelj obvezno vodi seznam prisotnih ljudi z naslednjimi podatki:

  • ime in priimek udeležencev,
  • naslov stalnega prebivališča,
  • kontaktna telefonska številka,
  • kraj zbiranja (kraj, ulica in hišna številka ter podatek o tem ali gre za zaprt ali odprt prostor),
  • čas zbiranja (datum in čas začetka in konca zbiranja).

Sklicatelj zbiranja ta seznam posreduje Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ) na njihovo zahtevo. Če NIJZ v enem mesecu od dneva izvedbe zbiranja zahteve ne pošlje, sklicatelj seznam uniči.

Če ni mogoče zagotoviti minimalne varnostne razdalje med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili NIJZ, ki so objavljena na njegovih spletnih straneh, je zbiranje prepovedano ne glede na število ljudi.

Povzeto po: gov.si  

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa