“Udejstvovanje v mednarodnem mladinskem delu ima dodano vrednost!”

V okviru projekta MLADIM smo v letu 2016 začeli z izvajanjem usposabljanj na temo mednarodnega mladinskega dela, ki nosijo krovno ime: Korak v mednarodno mladinsko delo. Gre za usposabljanja mladinskih delavcev, ki želijo svoje znanje projektnega managementa iz izvajanja lokalnih projektov razširiti na delovanje na mednarodni nivo. To jim omogoča širitev aktivnosti lokalnega mladinskega centra, večjo lokalno prepoznavnost organizacije ter dodatne vsebine za mlade uporabnike mladinskih centrov.

Udeleženci enodnevnega usposabljanja tekom delavnice v sočasno pridobivajo teoretična znanja in prenašajo lastne projektne izkušnje v mednarodno dimenzijo. Uvodni del usposabljanja v MC Hrastnik, 12.4.2017, je bil namenjen umešanju pomena mednarodnega mladinskega dela v individualni, organizacijski ter lokalni kontekst. Osnova za kvalitetno izvajanje mednarodnih mladinskih projektov je namreč poznavanje potreb in motivacije zanje, saj gre pri teh aktivnostih za dodano vrednost. Udeleženci spoznavajo možne vire financiranja mednarodnih projektov ter definirajo za svojo organizacijo primerne partnerje iz tujine. V nadaljevanju delavnice se udeleženci seznanijo s fazami projektnega načrtovanja, skupaj pa se poglobimo tudi v pripravo projektne dokumentacije. Pomemben del usposabljanja predstavlja tudi iskanje inovativnih ter kreativnih načinov diseminacije projektnih rezultatov ter priprava kvalitetnega modela evalvacije.

Usposabljanje v Hrastniku je združilo energične nove mladinske delavce. Največ časa smo se zadržali pri tematiki definiranja faz projektnega načrtovanja ter pri detajlih za pripravo projektne dokumentacije. Analizirali smo nekaj primerov dobrih praks mednarodnih mladinskih projektov ter delili tudi lastne izkušnje.

Laura Krančan, vodja projekta: »V veselje mi je, da imamo priložnost z mladinskimi delavci in prostovoljci deliti svoje izkušnje ter znanje s področja mednarodnega mladinskega dela. Vedno mi je v izziv novim nadobudnim mladinskim delavcem predstaviti in predati vse tisto, kar lahko mednarodni mladinski projekti doprinesejo k lokalnim vsebinam. Menim, da je udejstvovanje mladih ter mladinskih organizacij v mednarodnem mladinskem polju dodana vrednost, ki mladim ponuja intenzivno motivacijsko izkušnjo ter krepi njihovo nadaljnjo aktivno participacijo.«

Marko (27), »Delavnica se mi je zdela zelo ”fajn” saj je bilo vse dobro razloženo. Tematika sama mi sicer ni najbolj pisana na kožo ampak sem zvedel zelo veliko, kar se tiče Evropskih razpisov in Erasmus+, kako vse to poteka in kako je treba izpolnjevati prijavnico. Splošno se mi zdijo usposabljanja Mladim zelo super, saj je bilo na vseh usposabljanjih na katerih sem do sedaj bil, vse zelo dobro razloženo in vedno se je pustil tudi čas za vprašanja, katerim so se tudi vsi posvetili.«

Zorica (29), »Delavnica je bila super, saj je bilo vse zastavljeno zelo dinamično ter nas je Laura spodbujala, da smo bili sami aktivni. Všeč mi je bilo, da se ni samo bralo nekih slajdov ampak, da smo tudi sami delali preko različnih delavnic.  Mogoče me je motilo samo to, da tudi prijavnice nismo naredili na konkretnem primeru ampak je bila bolj v teoriji.«

Glavna namena projekta MLADIM sta okrepitev mladinskega sektorja in nudenje zaposlitve brezposelnim mladim. Po končanem projektu bodo vključeni mladinski centri zaposlili 32 na novo usposobljenih mladinskih delavcev/informatorjev, prav tako pa bodo aktualni mladinski delavci pridobili nove kompetence ter orodja za delo z mladim.

NE POZABI – Projekt MLADIM ponuja kar 10 različnih tematskih modulov, v okviru katerih Mreža MaMa organizira številne delavnice oziroma usposabljanja, za vsak modul pa je izdelan tudi pripadajoč delovni zvezek. Tematski moduli: osnove mladinskega dela, vrednotenje mladinskega dela, evalvacija mladinskega dela, projektni menedžment, mednarodno mladinsko delo, odnosi z javnostmi in komuniciranje, medvrstniško informiranje mladih, mladinski delavec kot mentor in inštruktor, vzgoja za državljanstvo in socialno vključevanje ter socialne veščine med mladimi.

Mreža MaMa je leta 2016 s projektom MLADIM uspešno kandidirala na javnem razpisu za »Spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposljivost 2016-2018,« ki ga je objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad RS za mladino, in ki je delno financiran iz Evropskega socialnega sklada.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa