Uspešno zaključili projekt EU and Youth (EUYOU)

Na Mreži MaMa poleg novih začetkov v mesecu marcu obeležujemo tudi zaključke nekaterih projektov. Slovenski projektni konzorcij, ki ga je vodila Mreža MaMa, v sodelovanju z IPM Inštitutom, agencijo M Komunikacije in 10 mladinskimi centri iz celotne Slovenije, je namreč zaključil aktivnosti na projektu EU and Youth (EUYOU). Gre za pilotni projekt, ki je naslovil trenutne in bodoče mobilne EU državljane, preko spleta in na terenu.

EUYOU je pilotni projekt vključevanja mobilnih EU državljanov v demokratične procese v državah, v katerih gostujejo, ki ga financira Evropska komisija preko programa Rights, Equality and Citizenship (REC). Konzorcij 13 slovenskih partnerjev je v ta namen pripravil in izvedel inovativno metodologijo demokratičnega vključevanja, ki je slonela na digitalni in terenski kampanji.

V okviru digitalne kampanje je bila vzpostavljena spletna stran s katalogom pravic mobilnih EU državljanov, ki jih omogočajo nacionalna zakonodaja, evropski pravni red in mednarodne konvencije ter pogodbe. V sklopu spletne strani bo delovalo tudi brezplačno svetovalno središče, kamor so se lahko za nasvet obrnili tako tujci – državljani EU, ki prebivajo v Sloveniji, kakor tudi Slovenci, ki se odločajo za krajši ali daljši odhod v tujino. Delovanje spletnega svetovalnega središča je bilo podkrepljeno še s kampanjo ozaveščanja na družbenih omrežjih.

Terenska kampanja je zajemala 40 dogodkov v 10 mladinskih centrih iz celotne Slovenije. Gre za 4 tipe dogodkov, ki so se odvili v vsakem izmed mladinskih centrov, od medkulturnih izmenjav do dialoga z odločevalci. Njihov namen je bil medsebojno spoznavanje, medkulturni dialog, krepitev politične pismenosti in stiki z odločevalci, dogodki pa so bili namenjeni predvsem slovenski mladini in tujim državljanom EU, ki prebivajo v Sloveniji.

Zaradi epidemije COVID-19, ki se je začela v času začetka aktivnosti projekta, smo se soočili s pomanjkanjem mobilnih EU državljanov, ki bi jih nagovorili, hkrati pa smo bili prisiljeni aktivnosti prenesti na splet. Posledično smo pripravili metodologijo digitalnih dogodkov, mladinski centri pa so vanje vključili več kot 500 mladih in mobilnih EU državljanov iz cele Slovenije.

Partnerji projekta si želimo, da bi projekt pripomogel k lajšanju mobilnosti EU državljanov ter krepitev vključevalnosti lokalnih demokratičnih skupnosti, zaradi česar smo vso dokumentacijo projekta pripravili v angleškem jeziku in k bodočemu sodelovanju povabili 10 mladinskih organizacij iz različnih EU držav, ki bodo v sklopu strateških partnerstev in drugih možnosti nadalje razvijali EUYOU resurse in skušali projekt implementirati v svojih državah.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa