Usposabljanja Mreže MaMa v letu 2016

USPOSABLJANJA MREŽE MAMA (april 2016, članice članicam)

Kot ste že seznanjeni je letni delovni načrt Mreže MaMa razdeljen v tri vsebinske sklope, in sicer: mreženje in odnosi z deležniki; razvoj mladinskega dela ter projektne aktivnosti. V vsebinskem sklopu »Razvoj mladinskega dela« so na letni ravni opredeljena tudi izvajanja internih usposabljanj za članice.

Z izobraževanjem namreč večamo usposobljenost za strokovno mladinsko delo in krepimo članice v odnosu do družbe ter skrbimo za izobraževanje profesionalnih in neprofesionalnih mladinskih delavcev, vodij (direktorjev mladinskih centrov); skrbimo za kvalitetno in usposobljeno delo z mladimi na številnih področjih.

Usposabljanja so razdeljena v tri podsklope: interna brezplačna usposabljanja, dodatna letna usposabljanja, članice članicam.

Predviden letni plan je sledeč:

REDNA LETNA USPOSABLJANJA ZA ČLANICE V LETU 2016
MESEC DATUM  
januar 19.1. Korak v mednarodno mladinsko delo
april 5.4. “Novi” mladinski delavci
  7.-8.4. Od ideje do izvedbe
maj 10.5. Odnosi in komuniciranje z javnostmi v MCjih
junij 24.6. Ulično delo
september   Strukturirani dialog v lokalni skupnosti
december   Korak v mednarodno mladinsko delo
januar   Vrednotenje mladinskega dela
DODATNA USPOSABLJANJA V LETU 2016
MAJ – JUNIJ EVS mentor/koordinator (job shadowing)
JUNIJ – DECEMBER Find your way to internationality
AVGUST – DECEMBER Youth workers academy
MAJ – OKTOBER Šola za vodje mladinskih centrov
NOVEMBER Globalno učenje
OKTOBER – DECEMBER Life delavnice – Eko tematski dnevi
SEPTEMBER – DECEMBER Zaposlitvene kompetence (job shadowing) – Jamstvo na poti
JANUAR – JUNIJ Supervizija za direktorje

 

 

Tokrat vam v prilogi pošiljamo 3 pozive, in sicer:

–      Vabilo na interno usposabljanje »Od ideje do izvedbe«

–      Vabilo na interno usposabljanje »Novi mladinski delavci«

–      Poziv za prijavo usposabljanj »Članice članicam«

 

Veselimo se vašega odziva in vam želimo lep in uspešen dan!

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa