Usposabljanja projekta Mladim v januarju

V začetku novega leta vas vabimo, da se nam pridružite na usposabljanjih treh različnih modulov: Evalvacija mladinskega dela v Ljubljani, Medvrstniško informiranje v Trbovljah ter Vzgoja za državljanstvo in socialno vključevanje v Kamniku.

EVALVACIJA MLADINSKEGA DELA

V današnjem svetu se zaradi preobremenjenosti z delom vse prepogosto srečujemo z izgorevanjem, kar pa posledično vodi v pomanjkanje motivacije, pripadnosti in predanosti delu. Zato je pomembno, da se zavedamo, da v takšnih trenutkih nismo nemočni in prepuščeni samim sebi, temveč da obstajajo tehnike in veščine, ki nam lahko pomagajo obvladovati situacijo.

Na enodnevnem  usposabljanju Evalvacija mladinskega dela se bodo udeleženci spoznali s sledečimi tematskimi sklopi:

 • Kako ohranjati in razvijati profesionalne in osebnostne potenciale
 • Kako se soočati s stresom, ki izvira iz poklica
 • Kako zagotavljati kontrolo kvalitete in standardov pri delu z mladimi

Udeleženci bodo tako preko teoretičnega znanja, pogovora in izkustvenih vaj pridobili osnovna orodja, ki jim bodo v prihodnje olajšala soočenja s stresnimi situacijami.

Usposabljanje bo potekalo v četrtek, 18.1.2018 od 9:00 do  predvidoma 13:00 v prostorih Mladinske postaje Moste (Zaloška cesta 55, 1000 Ljubljana), pod vodstvom sodelavke Mreže MaMa in stažistke družinske in zakonske terapije, Sare Žvikart.

Na usposabljanje se lahko prijavite TUKAJ do ponedeljka, 15.1.2018.

MEDVRSTNIŠKO INFORMIRANJE

Vabimo vas na enodnevno usposabljanje v sklopu projekta MLADIM z naslovom MEDVRSTNIŠKO INFORMIRANJE MLADIH. Ker je sodelovanje in vključevanje mladih v procese mladinskega dela in mladinske centre eno izmed glavnih načel mladinskega dela, bomo za bodoče mladinske delavce organizirali usposabljanje medvrstniškega informiranja in sicer kako definirati in oblikovati potrebe ter kako poiskati informacije o potrebah in načinih življenja mladih. Pri tem je lahko tudi medvrstniško informiranje – “peer-to-peer” metodologija dobra izbira za povečanje participacije mladih in zbiranju informacij kako mladi živijo in kaj delajo.

Udeleženci usposabljanja bodo osvojili naslednje veščine medvrstniškega informiranja:

 • Definiranje potreb po informiranju (katere informacije mladi potrebujejo – Vprašali se bomo ZAKAJ?)
 • Priprava in posredovanje informacij (kako pripraviti in oblikovati informacijo, da bo informativna, jasna in razumljiva ter na kakšen način jo posredovati do mladih – Odgovarjali bomo na KAKO?)
 • Vodenje in vrednotenje (evalviranje) posredovane informacije (ali je bila informacija učinkovito posredovana naprej in kakšen je odziv ter ali je bila komunikacijska pot pravilno izbrana)
 • Ali je bil vzpostavljen vzajemen odnos med skupino (mladinskim delavcem in neorganizirano skupino)
 • Priprava konkretnega načrta medvrstniškega informiranja in izpolnitev delovnega zvezka.
 • Oblikovanje akcijske skupine za promocijo mobilne aplikacije med mladimi in ostalih relevantnih informacij, ki se bodo oblikovale na delavnici.

Usposabljanje je zasnovano tako, da ponuja teoretična izhodišča s strokovnjakom komunikatorjem in poznavalcem današnje mladine in praktične vaje v skupinah in individualno. Vse vaje bodo podprle teoretične osnove ter ponudile prostor za refleksijo. Usposabljanje ponuja vzpostavitev skupnega koncepta medvrstniškega informiranja v mladinskih centrih, zato je primerno za začetnike kot tudi že za izkušene mladinske delavce.

Usposabljanje bo potekalo v v sredo, 17.1.2018, od 9.00 do 17.00 v MC Trbovlje (Ulica 1. junija 18, 1420 Trbovlje), pod vodstvom sodelavcev Mreže MaMa.

Na usposabljanje se lahko prijavite TUKAJ do petka, 12.1.2018.

VZGOJA ZA DRŽAVLJANSTVO IN SOCIALNO VKLJUČEVANJE

Usposabljanje je primerno tako za začetnike, kot tiste, ki želijo o mreženju in socialni vključenosti izvedeti še kaj več, namenjeno pa je predvsem mladim, ki jih zanima aktivno vključevanje v družbo in pridobivanje dodatnih znanj in kompetenc skozi neformalno izobraževanje in prostovoljstvo v prostem času ter kako to izkoristit pri iskanju zaposlitve in gradnje kariere.

 Udeleženci usposabljanja se bodo spoznali z naslednjimi tematskimi sklopi:

 • Kako se vključiti v lokalno skupnost (spoznali boste primere dobrih praks sodelovanja mladih pri soodločanju)
 • Kako si lahko z aktivnim vključevanjem v različna neformalna izobraževanja ali preko prostovoljstva razširite svojo socialno mrežo in s tem povečate zaposlitvene možnosti.
 • Kako pripraviti lastni model mreženja za lažjo socialno vključenost v družbo in aktivacijo samega sebe.
 • Kako pridobljena teoretična izhodišča uporabiti v praksi.

Usposabljanje je zasnovano tako, da ponuja nekaj teoretičnih izhodišč in praktične vaje, ki bodo podprle teoretične osnove ter ponudile prostor za refleksijo.

Usposabljanje bo potekalo v četrtek, 25.1.2018, od 9.00 do predvidoma 14.00 v MC Kotlovnica Kamnik (Fužine 10, 1240 Kamnik), pod vodstvom sodelavcev Mreže MaMa.

Na usposabljanje se lahko prijavite TUKAJ do ponedeljka, 22.1.2018.

Glavna namena projekta Mladim sta okrepitev mladinskega sektorja in nudenje zaposlitve neizkušenim mladim. Po končanem projektu bodo vključeni mladinski centri zaposlili 32 na novo usposobljenih mladinskih delavcev/informatorjev, prav tako pa bodo aktualni mladinski delavci pridobili nove kompetence ter orodja za delo z mladimi.

Za dodatne informacije lahko pišete na mladim@mreza-mama.si ali pokličete na telefonsko številko 030 618 628.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa