Usposabljanje Medvrstniško informiranje v Celju

Scheduled Dogodki
MCC, Mariborska cesta 2, 3000 Celje Map

Vabimo vas na enodnevno usposabljanje v sklopu projekta MLADIM z naslovom MEDVRSTNIŠKO INFORMIRANJE MLADIH.

Udeleženci usposabljanja bodo osvojili naslednje veščine medvrstniškega informiranja:

  • Definiranje potreb po informiranju (katere informacije mladi potrebujejo – Vprašali se bomo ZAKAJ?)
  • Priprava in posredovanje informacij (kako pripraviti in oblikovati informacijo, da bo informativna, jasna in razumljiva ter na kakšen način jo posredovati do mladih – Odgovarjali bomo na KAKO?)
  • Vodenje in vrednotenje (evalviranje) posredovane informacije (ali je bila informacija učinkovito posredovana naprej in kakšen je odziv ter ali je bila komunikacijska pot pravilno izbrana)
  • Ali je bil vzpostavljen vzajemen odnos med skupino (mladinskim delavcem in neorganizirano skupino)
  • Priprava konkretnega načrta medvrstniškega informiranja in izpolnitev delovnega zvezka.
  • Oblikovanje akcijske skupine za promocijo mobilne aplikacije med mladimi in ostalih relevantnih informacij, ki se bodo oblikovale na delavnici.

Usposabljanje je zasnovano tako, da ponuja teoretična izhodišča s strokovnjakom komunikatorjem in poznavalcem današnje mladine in praktične vaje v skupinah in individualno. Vse vaje bodo podprle teoretične osnove ter ponudile prostor za refleksijo. Usposabljanje ponuja vzpostavitev skupnega koncepta medvrstniškega informiranja v mladinskih centrih, zato je primerno za začetnike kot tudi že za izkušene mladinske delavce.

Usposabljanje bo potekalo v petek, 19.5.2017 od 9:00 do 18:30 v prostorih MC Celje (Mariborska 2, 3000 Celje), v organizaciji Mreže MaMa.

Na usposabljanje se lahko prijavite TUKAJ do srede, 17.5.2017

Za dodatne informacije lahko pišete na mladim@mreza-mama.si ali pokličete na telefonsko številko 030 618 628.

Glavna namena projekta MLADIM sta okrepitev mladinskega sektorja in nudenje zaposlitve neizkušenim mladim. Po končanem projektu bodo vključeni mladinski centri zaposlili 32 na novo usposobljenih mladinskih delavcev/informatorjev, prav tako pa bodo aktualni mladinski delavci pridobili nove kompetence ter orodja za delo z mladim.

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa