Usposabljanje mladinskih delavcev za aktivnosti udejstvovanja mladih

V torek, 18. in sredo, 19. aprila je Mreža MaMa v Mladinskem kulturnem centru Ajdovščina organizirala dvodnevno usposabljanje mladinskih delavcev za aktivnosti udejstvovanja mladih in soudeležbo mladih pri družbenih spremembah.

Na usposabljanju so novi mladinski delavci pridobivali znanja iz osnov mladinskega dela, ki so pomembne za vključevanje mladih v družbo in lokalno skupnost ter načrtovanje in izvajanje procesa mladinskega dela.

Prvi dan usposabljanja so spoznavali krovne EU dokumente na področju mladih ter se pogovorili o vlogi mladinskih centrov pri podpiranju mladih pri trajnostnem ravnanju, prostovoljstvu ter vključevanju mladih v procese mladinskega dialoga. Za konec prvega dne so si izmenjali izkušnje pri organizaciji trajnostnih in vključujočih projektov v mladinskem delu ter lokalnih skupnostih, s čimer so nadaljevali tudi naslednji dan, in sicer s predstavitvijo, pregledom in analizo dobrih praks, ki jih na področju trajnosti izvajajo mladinski centri vključenih mladinskih centrov. V nadaljevanju so se seznanili o možnostih financiranja trajnostnih in vključujočih projektov mladih, v okviru programa Erasmus +, preostanek dneva pa so se posvetili pripravi celotnega procesa projekta, vključno z načrtovanjem, izvedbo, spremljanjem in vrednotenjem trajnostnih in vključujočih projektov skupaj z mladimi.

Vključeni mladinski delavci so usposabljanje zapustili polni vtisov, novega znanja, idej in načrtov, ki jih bodo tekom leta spremenili v trajnostne projekte skupaj z mladimi. Prihajajo namreč katalizatorji sprememb in trajnostne mladinske pobude mladih v mladinskih centrih – za več informacij še naprej spremljajte spletno stran Mreže MaMa in mlad.si.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa