Usposabljanje o neformalnem izobraževanju in priložnostnem učenju

Usposabljanje je primarno namenjeno akterjem oz. organizacijam, ki zagotavljajo usposabljanja za svoje člane/udeležence, tj. mladinskim organizacijam in organizacijam za mlade, mladinskim svetom lokalnih skupnosti, vsem organizacijam, ki v svojem delovanju izvajajo neformalna izobraževanja za mlade. Namen usposabljanja je organizacijam, ki imajo svoja lastna izobraževanja, ter tistim, ki preko svojega delovanja svojim članom nudijo različne učne procese (npr. prostovoljstvo v organizaciji, EVS, projektno delo, …) predstaviti pomen neformalnega in priložnostnega učenja, z vsemi orodji, ki so na voljo za beleženje tovrstnega znanja in z možnostjo priznavanja tovrstnega znanja s strani različnih akterjev.

Spletno prijavnico oddajte do ponedeljka, 16. oktobra 2016, o izbiri udeležencev usposabljanja boste obveščeni najkasneje do 18. oktobra 2016.

NAMEN usposabljanje je usposobiti akterje v mladinskem sektorju za:

– krepitev zavedanja o pomenu neformalnega in priložnostnega učenja (tako na strani organizacij, ki zagotavljajo te procese, kot na strani udeležencev, ki so v te procese vključeni);

– spodbujanje organizacij in udeležencev k beleženju in vrednotenju neformalnega in priložnostnega učenja ter učinkov tega;

– razširiti uporabo orodij za beleženje neformalno in priložnostno pridobljenih znanj med mladinskimi organizacijami in organizacijami za mlade ter med mladimi na splošno.

Glavni vsebinski poudarki usposabljanja:

– teoretična umeščenost neformalnega in priložnostnega učenja v spekter izobraževanja;

– načini in kriteriji za zagotavljanje kakovosti izvajanja neformalnega izobraževanja (Quality assurance of non-formal education);

– koncept in pomena znanja, veščin in kompetenc;

– orodja za beleženje in lastno vrednotenje učinkov neformalnega in priložnostnega učenja;

– proces potrjevanja (validation) neformalnega in priložnostnega učenja (4 faze – identifikacija, dokumentacija, ocenjevanje, certifikacija; zakaj je potrjevanje potrebno, itd.);

– potrebe mladih, ki so vključeni v procese neformalnega izobraževanja na področju priznavanja njihovega znanja, veščin in kompetenc (v katerih okoljih želijo imeti te učne učinke priznane, kje vse jim lahko to koristi; tako v zasebnem življenju, kot na trg dela, v družbi na splošno, itd…);

– proces potrjevanja in priznavanja neformalnega in priložnostnega učenja v Sloveniji;

– razvoj neformalnega izobraževanja v nevladni organizaciji.

Projekt se izvaja v strateškega partnerstva programa Erasmus+ področje Mladina v sodelovanju s partnerji iz Avstrije, Belgije in Slovenije. Namen projekta je izboljšati priznavanje neformalnega izobraževanja (NFI) in priložnostnega učenja (PU), izboljšati zavedanje o pozitivnih učinkih NFI in PU pri različnih deležnikih, opolnomočiti ponudnike NFI, vzpostaviti procese, na podlagi katerih se bo mogoče sistemsko priznavati NFI in predstaviti koncept celovitega pristopa k izobraževanju.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa