Usposabljanje: S podeželja do učne mobilnosti

Špela (Društvo Netek), Matej (Hiša mladih Ajdovščina) in Maja (Mreža MaMa) smo se na turobno ponedeljkovo jutro, konec oktobra odpravili na Finsko, po novo “podeželsko izkušnjo”. Končna destinacija je bil mladinski center  Hyvärilä, v Nurmesu, mini mestecu na vzhodu, blizu meje z Rusijo. Po mnogih urah letenja in več sto kilometrih vožnje, smo dobili popolnoma nov uvid v pomen besede “ruralno”.

Poleg želje po opazovanju polarnega sija in severnih jelenov, smo na Finskem imeli še en namen – ustvariti nove stike in sodelovanje ter razvijati ideje o tem, kako lahko mladinsko delo v prihodnosti podpira mlade na odročnih podeželskih območjih. Koraki za mednarodne mobilnosti so pogosto lahko preveliki za posameznike, ki delamo z mladimi, zato smo zgrabili priložnost in začeli graditi mednarodno sodelovanje.

V mladinskem centru Hyvärilä mladinsko delo izvajajo na dva načina, prvi je usklajevanje regionalnega mladinskega dela na oddaljenih podeželskih območjih, drugi pa je vključevanje mednarodnega mladinskega dela v lokalna okolja. Poleg Fincev, smo na seminarju  “S podeželja do učne mobilnosti” spoznali še kolege in kolegice iz Italije, Avstrije, in Slovaške. Glavni namen seminarja je bil združiti mladinske delavce, ki delamo z mladimi v oddaljenih podeželskih okolijih, da bi ustvarili dolgoročno partnersko mrežo za podporo učenja mladih in mladinskih delavcev, skozi mednarodne aktivnosti. Prav tako smo želeli odpreti prostor za razmislek in vrednotenje, pri tem pa si ogledati primere dobre prakse in uspehe, ki so bili vzpostavljeni znotraj programa Erasmus +.

Seminar je trajal 4 dni in program je bil temu primerno zgoščen. Teoretični in praktični del sta se smiselno prepletala in dopolnjevala. Mari Pekkarinen, terenska mladinska delavka, nas je spodbudila k razmisleku in razpravi o povezavah podeželskega in mednarodnega mladinskega dela.

Sari Tuuva-Hongisto in Marita Mattila (South-Eastern Finland University of Applied Sciences) sta predstavili projekt VOMB (Villages on Move Baltic) in nas popeljali v krog Zmajevega sanjanja, kjer smo kot skupina razvijali ideje o tem, kako lahko mladinsko delo podpira mlade na oddaljenih podeželskih območjih in jih spodbuja k udeležbi na mednarodnih mobilnostih.

Ogledali smo si mladinsko hišo v centru Nurmesa. “V mladinski hiši delamo s številnimi različnimi skupinami mladostnikov, ki pridejo k nam. Vodimo aktivnosti in delavnice ali pa z mladimi le poklepetamo. Včasih skupaj čistimo, pripravljamo stvari za različne dogodke, ali pa kaj skuhamo. Obiskujemo šole in delamo tudi z vrtci.” je povedal Martin.

Srečali smo se s predstavnico občine in knjižničarjem iz mestne knjižnice, ki sta pojasnila kakšne ukrepe za mlade v Nurmesu sprejema občina in kako je mestna knjižnica lahko prostor spodbujanja, druženja in ustvarjanja mladih – ki presega meje knjižnih polic.

Pyry Maliniemi (Nuotta coach, Hyvärilä ) nam je s praktičnim prikazom aktivnosti pričaral mini izkušnjo Nuotta treninga. Nuotta-trening ponuja priložnosti za preizkušanje novih dejavnosti. Trener nudi podporo, povratne informacije in pomaga pri obdelavi izkušenj. Trening je načrtovano tako, da ustreza individualnim potrebam vsakega mladostnika. Uporabljene so neformalne metode, kot so kolegialne in manjše skupinske diskusije, predstavitve, delavnice, individualno in skupinsko razmišljanje, učenje z delom, brainstorming, itd…

Matej (Hiša mladih Ajdovščina): “Na seminarju sem se imel odlično. V mladinskem centru Hyvärilä sem bil tokrat že drugič in mislim, da nam je finski sistem lahko v zgled. Na seminarju sem dobil podroben vpogled v organiziranost finskega mladinskega centra, sploh kar se tiče programov za mlade z manj priložnostmi. Možnosti za razvoj vidim v poskusu implementacije v naše mikro okolje.”

Naš skupni imenovalec je mobilnost mladih na oddaljenih podeželskih območjih v Evropi.  Mladi na podeželju imajo namreč redko možnost za študij in delo v svojem domačem kraju. Še redkeje za celosten razvoj, kot posamezniki. Odhajajo, ker ne najdejo privlačnih delovnih mest in ker pogrešajo primerno infrastrukturo.  Za mnoge od njih so dnevne migracije od doma do večjega mesta zahtevne. V kolikor želijo poklicno ali osebno napredovati, sodelovati pri nekaterih aktivnostih ali delavnicah migrirajo v večja mesta. To je poseben izziv za nas, mladinske delavce.

Želimo se učinkovito spoprijeti z vedno večjimi izzivi, s katerimi se danes soočajo tako mladi kot podeželsko okolje. Vizija partnerstva je ustvariti trajnostno učno mrežo organizacij mladinskega sektorja, ki delujejo na oddaljenih podeželskih območjih v Evropi.

Izdelali smo strategijo za nadaljnje uresničevanje rezultatov seminarskega programa. Mlade in mladinske delavce poskušamo vključiti v različne mednarodne dejavnosti, zato je ključno oblikovati aktivnosti in razviti znanje o tem, kako lahko mladinsko delo podpira mlade, ki živijo v odročnih podeželskih območjih. Eden od rezultatov seminarja je širše sodelovanje kar ima pomembno vlogo strategije razširjanja partnerstva. Dolgoročni rezultati seminarja bodo prikazani v projektnih predlogih partnerjev v sklopu programa Erasmus + v letih 2019-2020.

Pošteno smo se našvicali, ni kaj. Kombinacija finske savne, avstrijskih knedlov, slovaškega sira, italijanske čokolade in slovenskega žganja je ustvarila popolno medkulturno izkušnjo. “Udeležba in sodelovanje na seminarju je bila super priložnost za aktivno deljenje znanja in razvijanje inovativnih načinov podpiranja mladine.” še doda Vanessa iz Offene Jugendarbeit Bregenzerwald, Avstrija.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa