Usposabljanje: strukturirani dialog

SLOVENIJA – Mladinski svet Slovenije je v sodelovanju z Mladinsko mrežo MaMa organiziral usposabljanje za mladinske delavce na temo strukturiranega dialoga.

2-dnevno usposabljanje, ki je potekalo v MC Hiša mladih, Mladinski center in hotel Ajdovščina, je bilo organizirano v sklopu projekta Mladi odloča(j)mo!, projekta strukturiranega dialoga, namenjeno pa je bilo trenerjem in multiplikatorjem procesov fasilitacije in strukturiranega dialoga. Namen usposabljanja je bil omogočiti mladinskim delavcem in delavkam, da se spoznajo s strukturiranim dialogom in fasilitacijskimi metodami pri strukturiranem dialogu ter pripraviti strategijo strukturiranega dialoga v njihovem lokalnem okolju. Udeleženci so se tako razgovorili o tem kaj sploh je strukturirani dialog na lokalni ravni, kako poteka oblikovanje lokalnih akcijskih načrtov in kako fasilitirati procese.

Trenerja na usposabljanju: Maja Drobne in Rok Primožič

Udeleženci: 14 udeležencev iz Pekarna Magdalenske mreže, Mladinski center Krško, Zavod Bob, Marenberški mladinski kulturni center Radlje ob Dravi, MIKK Murska Sobota, MC Šmartno ob Paki, Mladinski center Kotlovnica Kamnik, Mladinski center Idrija in Mladinski center Gornja Radgona.

Trenerka na usposabljanju in vodja projektov pri Mladinski mreži MaMa Maja Drobne je povedala: “Usposabljanje smo naredili z namenom, da mladinske delavce opremimo z znanjem, kako narediti lokalni načrt za implementacijo različnih projektov strukturiranega dialoga na lokalni ravni. Hkrati smo jim poskušali predati tudi nekaj metodologij, ki se uporabljajo pri fasilitiranju procesov strukturiranega dialoga, s katerimi bi lažje usmerili mlade v oblikovanje pravih ukrepov in večji aktivaciji v lokalni skupnosti. Naša želja je, da strukturirani dialog postane del rednih aktivnosti, kjer bodo mladinski centri vedno imeli podporo Mladinskega sveta Slovnenije in Mladinske mreže MaMa. Želimo si, da v lokalnih skupnostih nič o mladih ne poteka brez mladih.”

Jaka Lorenci iz Marenberškega mladinskega kulturnega centra Radlje ob Dravi pa je o svoji izkušnji dejal: “Ob izkušenih predavateljih imaš po predavanju občutek, da zadevo obvladaš in ravno to sem doživel po treningu strukturiranega dialoga in fasilitacije. Glede na to, da o tem nisem vedel skoraj nič, zdaj pa imam občutek, da zadeve kar obvladam, mislim, da sem pridobil kar nekaj znanja, ki ga bom vsekakor uporabil na lokalnem področju, kajti menim, da s tem lahko veliko dobrega prinesem v okolje,” in zaključil z obljubo, da je njegov naslednji korak, da mladim predstavi strukturirani dialog in posledično omogoči, da bo njihov glas slišan.

O strukturiranem dialogu

Strukturirani dialog jeinstrument s katerim lahko mladi aktivno sodelujejo pri procesih odločanja in sami oblikujejo priporočila in ukrepe, ki se jim zdijo pomembna za mlade. Je instrument s katerim mladi, preko participativnega sodelovanja v civilni družbi in preko sodelovanja v sistemu predstavniške demokracije, dobijo priložnost za neposredno sodelovanje pri dialogu z odgovornimi za mladinsko politiko in s tem možnost pravega razvoja mladinske lokalne in nacionalne politike. Na kratko, strukturirani dialog je proces participacije mladih pri oblikovanju ukrepov mladinske politike na lokalni, regionalni,nacionalni in evropski ravni.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa