“Usposabljanje v okviru projekta Reyion, posadilo novo seme!”

Mreža MaMa je med 5. in 7. aprilom, v MC Krško, organizirala tridnevno usposabljanje na temo razvoja mladinskih iniciativ na podeželju. Usposabljanje je potekalo v sklopu projekta ReYion, katerega cilj je s pomočjo organizacij iz različnih držav razviti mladinske storitve na podeželju. Projekt ReYion Mreža MaMa izvaja skupaj s partnerskimi organizacijami iz Španije, Češke, Grčije in Italije, financiran pa je s strani programa Erasmus +.

 Na tridnevnih delavnicah so se udeleženci prvi dan seznanili z temo prostovoljstva in upravljanja ekip ter z ustanavljanjem in registracijo mladinske organizacije. Predstavljena je bila pomembna vloga prostovoljcev v organizaciji, hierarhija vlog v organizaciji ter njihova razporeditev. Udeleženci so se prav tako preizkusili v sodelovanju, saj so morali skupaj v paru izdelati stojalo, ki bo zdržalo padec jajca. Skozi to nalogo so lahko videli, kako pomembno je sodelovanje v skupini.

Drugi dan je bil namenjen projektnemu vodenju in upravljanju s financami. Udeleženci so bili zopet razdeljeni v dve skupini, ki sta si zamislili svoj projekt. Ko so si zamislili projekt so mu določili cilje, namen in finančno konstrukcijo.

Teme zadnjega dneva usposabljanja sta bili participacija in mreženje ter vrednotenje in načrtovanje v prihodnosti. Skozi dialog so udeleženci spoznavali, kako se pravilno povezati z morebitnimi partnerji, kje jih iskati in kako priti do njih,… Prav tako je sledila skupinska evalvacija, kjer so udeleženci podali pohvale, kritike, predloge, s katerimi si bomo lahko v prihodnje pomagali.

Maja Mojškerc, izvajalka usposabljanja: “Z izvedbo usposabljanja sem več kot zadovoljna. Skupina udeležencev je bila raznolika, kar je omogočilo mnoge iskrive debate. V treh dneh intenzivnega druženja smo obdelali sledeče teme: ustanavljanje NVO, prostovoljstvo in upravljanje ekip, projektno vodenje, finance, mreženje in participacija. Odziv mladih je dober, imajo veliko svežih in alternativnih idej ter optimistično gledajo v prihodnost. Mladi na podeželju so aktivni in si želijo svojo vlogo v družbi še okrepiti. Posadili smo seme. Naj vzklije in srčno upam, da zraste še kakšna nova mladinska iniciativa.

Miha, udeleženec: “K usposabljanju me je pritegnil naslov izmenjave, ki je povezoval mlade in podeželje. Moja pričakovanja pred pričetkom so bila različna; želel sem si konkretne informacije o različnih organizacijah in rdečo nit le teh. Hkrati pa me je pritegnil tudi segment povezovanja z vsemi, ki živijo oz. se povezujejo s podeželskim okoljem. Trije dnevi, ki smo jih preživeli skupaj so me zopet opomnili na najbolj pomembno stvar vsake organizacije – skupno idejo, vizijo. Skupinska dinamika me je namreč ves čas usmerjala v iskanje tiste poti, ki bi ustrezala meni osebno in skupini.  Pri sami vsebini programa sem morda pogrešal več usmerjenosti k ciljni skupini – podeželju. Hkrati me je to vodilo do spoznanja, da so vse moje veščine in znanja iz tega področja dobrodošla popestritev vsega kar to izobraževanje ponuja. Tako lahko na koncu ugotovim, da je namen programa širiti  znanje in izkušnje mladinskega/prostovoljnega dela na podeželje. Na ta način namreč mladinski sektor ugotavlja kaj vse podeželje nudi. Veselim se obojestranskega sodelovanja, ki sledi…

 

 

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa