Usposabljanje “Vrednotenje mladinskega dela”

V sredo, 27. junija 2018, je v Mladinski postaji Moste potekalo usposabljanje Vrednotenje mladinskega dela v okviru projekta MLADIM.

V prvem delu usposabljanja so udeleženci spoznali na kakšne načine merimo učinke mladinskega dela na posameznikih in organizacijah ter osnove vrednotenja, kjer so izvedeli, katera področja mladinskega dela sploh vrednotimo. Na praktičnem primeru so se seznanili kako določimo kazalnike uspešnosti za določeno aktivnost in projekt, ki ga izvajamo.

Drugi del usposabljanja pa je bil namenjen osnovam projektnega menedžmenta in spoznavanju kazalnikov, s katerimi merimo vidnost organizacije v lokalnem okolju. Na primeru fiktivnega projekta so udeleženci oblikovali namen, cilje, aktivnosti ter kazalnike projekta. Na koncu je sledilo še izpeljevanje učinkov projekta iz kazalnikov uspešnosti.

Urban Krevl, mladinski delavec: “Na usposabljanju so se udeleženci spoznali, katere kazalnike uspešnosti je smiselno spremljati na projektih in katere na programih ter kako kazalnike uspešnosti ustrezno interpretirati. Opažamo, da v mladinskem sektorju premalokrat izvajamo zadovoljivo vrednotenje svojega programa. Tako to usposabljanje udeležencem koristi, da lahko vrednotijo svoje aktivnosti in tako opravičijo svoje delovanje v javnosti.”

Bor, udeleženec usposabljanja: “Določeni deli so se mi zdeli zelo pomembni, predvsem mislim na del, kjer smo se pogovarjali, kaj vse vrednotimo v mladinskem delu. Mislim, da smo vsi prisotni odnesli nekaj novega, uporabnega znanja s seboj.”

Glavna namena projekta MLADIM sta okrepitev mladinskega sektorja in nudenje zaposlitve neizkušenim mladim. Po končanem projektu bodo vključeni mladinski centri zaposlili 32 na novo usposobljenih mladinskih delavcev/informatorjev, prav tako pa bodo aktualni mladinski delavci pridobili nove kompetence ter orodja za delo z mladim. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.

Vir in foto: Mreža MaMa

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa