Usposabljanje YOCOMO v Rimu

Iz Rima se je pred nekaj dnevi vrnil naš sodelavec Urban, ki se je v organizaciji SALTO Youth in italijanske Nacionalne agencije, udeležil pilotnega trening usposabljanja YOCOMO, na temo ETS kompetenčnega modela za mladinske delavce, ki delujejo na mednarodnem področju. Kaj sploh je Evropska strategija usposabljanja (ETS) in kako si lahko na mednarodnem področju s kompetenčnim modelom pomagajo mladinski delavci, pa nam je v kratkem poročilu pojasnil Urban.

ETS (European training strategy) kompetenčni model je nov model kompetenc v kontekstu Evropskih mladinskih politik in programov in se nanaša na mednarodno dimenzijo teh aktivnosti ter interakcije na učnih mobilnosti projektov. Spremenilo se je poimenovanje in področij kompetenc in to, da je v kompetence vključeno tudi področje odnosov in vedenja.

Nova področja osmih Ključnih kompetenc so:

  • Facilitacija individualnega in skupnega učenja v obogatenih okoljih kar pomeni vzpostavitev dialoga in zagotavljanje mehanizmov sodelovanja s posamezniki, skupinami in skupnostmi.
  • Oblikovanje programov, ki vključuje dobro razumevanje različnih skupin in okolja, s katerimi dela mladinski delavec.
  • Organiziranje in upravljanje virov kar pomeni razumevanje vrednot in delovne kulture mladinskih projektov in mladinskih organizacij.
  • Uspešno sodelovanje v skupinah pomeni, da mladinski delavec prispeva k timskemu delu in ohranja dobre delovne odnose z vsemi vpletenimi v projektu.
  • Smiselno komuniciranje z drugimi pomeni vzpostavljanje pozitivnih odnosov s posamezniki in skupinami.
  • Prikazovanje medkulturnih kompetenc je sposobnost podpore uspešne komunikacije in sodelovanje med ljudmi iz različnih kulturnih kontekstov in ozadij.
  • Mreženje in zagovorništvo vključuje razvoj in upravljanje partnerstev z drugimi deležniki.
  • Razvijanje evalvacijskih praks za dostop in implementacijo primerno kar pomeni podpiranje razvoja kolektivnih ukrepov, ki spodbujajo spremembe in preoblikovanja.

˝Kompetenčni model je dobra priložnost za mladinske delavce, ki delujejo na mednarodnem področju saj je sedaj dodano tudi aspekt odnosa in vedenja, ki sta zelo povezana z veščinami in znanjem. Vsem mladinskem delavcem lahko služi za ‘obkljukanco’ programov, ki jih razvijajo. Prav tako pa smo vsi udeleženci skozi usposabljanje pridobili nove metode kako implementirati kompetenčni model v svojem vsakodnevnem delu.˝ – Urban Krevl, pomočnik vodje projektov na Mreži MaMa  

Po uvodnem spoznavanju udeležencev, gradnji energije znotraj ekipe in razmišljanju znotraj okvirjev modela, so se udeleženci posvetili kompetenčnemu modelu in podrobni raziskavi vseh vidikov.

V nadaljevanju trening usposabljanja so udeleženci v skupinah kompetenčni model preizkusili tudi na konkretnih praksah in implementaciji modela v mladinske prgrame. Praktični del je pokazal, da si mladinski delavci v različnih okoljih drugače predstavljajo definicijo kompetenc, kar je prestavljalo dobro priložnost za razmislek in poglobljen proces učenja. Ob podpori trenerjev je v sklopu enotedenskega treninga nastalo več usposabljanj, ki bi bili primerni za vključitev v vsako delovno okolje.

Mogoče enega izmed nastalih, v prihodnosti predstavimo prav vam?

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa