Usposabljanje za strukturirani dialog

Poziv k udeležbi na 2-dnevnem usposabljanju za multiplikatorje, fasilitatorje in trenerje procesov fasilitacije in strukturiranega dialoga

Termin izvedbe: 21. in 22. oktobra, s pričetkom v sredo , 21.10 ob 10. uri in zaključkom v četrtek, 22.10. po večerji.

Lokacija: Hiša Mladih, Ajdovščina

Trenerja: Rok Primožič, Maja Drobne

Osnovne informacije in pomen usposabljanja:

Mladinska mreža MaMa in Mladinski svet Slovenije v sklopu projekta Mladi odloča(j)mo!, projekta strukturiranega dialoga, organizira 2-dnevno usposabljanje za trenerje in multiplikatorje procesov fasilitacije in strukturiranega dialoga

Usposabljanje bo potekalo med 21. in 23. oktobrom 2015 ter je organizirano za 20 udeležencev. Priporočljivo je za vse, ki želijo v prihodnje izvajati dogodke in treninge v sklopu strukturiranega dialoga, trenerje, in mladinske delavce.

Namen usposabljanja:

Namen usposabljanja je trenerjem omogočiti, da se spoznajo s strukturiranim dialogom in fasilitacijskimi metodami pri strukturiranem dialogu ter poglobijo trenerske kompetence na področju fasilitacije procesov.

Okvir usposabljanja je fasilitacija, izpostavljeni primer iz prakse pa predstavljajo procesi strukturiranega dialoga.

Cilji usposabljanja:

? spoznati koncept fasilitacije in vlogo fasilitatorja (v odnosu do drugih kot je trener, moderator…)

? opredeliti elemente in način vzpostavljanja varnega komunikacijskega okolja

? poglobitev v strukturirani dialog ter praktično spoznavanje s fasilitacijo znotraj procesa strukturiranega dialoga

? analizirati praktično delo: primeri iz prakse – ovrednotiti stvari, ki so že bile narejene, kako izboljšati te procese ter identificirati morebitne izboljšave

? udeleženci bodo v praksi izvedli posamezne dele fasilitacijskega procesa ter prejeli povratno informacijo drugih trenerjev.

Vsebine usposabljanja:

? definicija fasilitacije

? fasilitator (vloga, lastnosti, drža, kompetence)

? varno komunikacijsko okolje: kaj je in kako ga vzpostavimo

? proces fasilitacije

? metode fasilitacije pri iskanju novih idej in kreativnosti, skrbi za participacijo vseh udeležencev in reševanju konfliktov

? strukturirani dialog (predstavitev, simulacija, iskanje izboljšav)

? izboljšanje dosedanjega dela na terenu znotraj mladinskega centra

? specifike strukturiranega dialoga v mladinskih centrih.

Prijave zbiramo do vključno 16. oktobra preko elektronske prijavnice.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa