Ustvarjalno E-cikliranje na OŠ Kidričevo

8. januar 2019 – Devetošolci iz Osnovne šole Kidričevo so se na delavnici »E-odpadki in naše okolje« seznanili z lokacijami uličnih zbiralnikov za oddajo malih starih aparatov in odpadnih baterij v njihovih občinah ter razvijali nove ustvarjalne ideje na področju E-cikliranja. Dogodek se je zgodil v sklopu lansiranja uličnih zbiralnikov (ki so se sicer postavili že v letu 2016) v občine Cirkulane, Destrnik, Dornava, Duplek, Kidričevo, Majšperk, Podlehnik, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Trnovska vas, Videm, Žetale in Zavrč, pod okriljem projekta LIFE Gospodarjenje z e-odpadki s sloganom E-cikliraj, ki ga vodi družba ZEOS, d.o.o.

Udeleženci so se na dogodku seznanili z vsemi zbirno-predelovalnimi skupinami e-odpadkov in odpadnih baterij, s pomembnimi aktivnostmi projekta in zakaj je nujno, da se e-odpadke in odpadne baterije E-ciklira.

Izdelali so tudi nekaj zanimivih plakatov ter si izmislili slogane za pozivanje potrošnikov k E-cikliranju. Ena skupina, ki je na koncu tudi zmagala (tekmovali so za kino vstopnice), si je izmislila celo štirikitično pesem:

  • Za okolje je treba poskrbet, zato naj E-ciklira cel svet
  • E-cikliraj, ločene odpadke zbiraj, da bi boljše živeli in se radi imeli
  • Pesem o e-cikliranju (prvi verz): »Jaz rad E-cikliram, da punco bom dobil, jo malo fasciniram, ponosno jo nardil.«

Odgovore ter rešitve o tej tematiki so učenci tokrat iskali s pomočjo predstavnice družbe ZEOS, d.o.o., Urše Dolinšek, Urbana Krevla (Zavod Mladinska Mreža MaMa) ter Jane Kopše (ki je predstavljala lokalno službo za ravnanje z odpadki – Čisto mesto Ptuj d.o.o.).

Učenci in učenke so med delavnico pokazali izreden timski duh in kreativo, prav vsi so se zelo potrudili.

O projektu

V družbi ZEOS, d.o.o. so leta 2016 pričeli z izvajanjem petletnega ozaveščevalnega projekta na področju pravilnega ravnanja z e-odpadki in odpadnimi baterijami z naslovom LIFE Gospodarjenje z e-odpadki in s sloganom E-cikliraj. Projekt je sofinanciran s strani Evropske komisije in Ministrstva za okolje in prostor RS. V sklopu projekta vzpostavljajo potrošniku prijazno mrežo zbiranja e-odpadkov in odpadnih baterij: postavitev uličnih zbiralnikov na ekološke otoke in druge lokacije širom Slovenije ter zelenih kotov v večje trgovske centre, za zbiranje teh odpadkov na podeželju pa bodo izvajali mobilna zbiranja. Organizirajo več spremljevalnih aktivnosti, saj želijo občanom predstaviti nove možnosti za oddajanje e-odpadkov in odpadnih baterij in jih hkrati seznaniti, zakaj je pravilna oddaja tovrstnih odpadkov pomembna za okolje.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa