Ustvarjanje priložnosti in možnosti za aktivacijo mladih v prostovoljstvu

V torek, 29. 11. je v Ljubljani potekal Forum prostovoljstva, ki ga je Slovenska filantropija letos organizirala na temo Vključenost in raznolikost mladih prostovoljcev_k. Tekom konference so se osredotočili na pomemben vidik prostovoljstva – to, da pripomore k večji vključenosti mladih v družbo in pomaga pri premagovanju stisk, povezanih z izolacijo in osamljenostjo, s katero se po epidemiji srečuje večje število mladih v Evropi.

Na forumu so besedo dobili besedo mladi prostovoljci, izkušeni mentorji in predstavniki organizacij, ki uspešno razvijajo prostovoljske programe za mlade pri nas in v tujini. Tekom dneva so različne organizacije predstavile dobre prakse in zanimive prostovoljske projekte, med njimi Društvo Parada ponosa, DKolektiv – organizacija za društveni razvoj, Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto in Mladi zmaji.

Okrogla miza Prostovoljstvo mladih, ustvarjanje priložnosti in možnosti za aktivacijo mladih

Razprava o smernicah se je nadaljevala tudi na okrogli mizi z naslovom Prostovoljstvo mladih, ustvarjanje priložnosti in možnosti za aktivacijo mladih. Na okrogli mizi je sodelovala tudi sodelavka Mreže MaMa Tina Krautberger.

Nives Žlof Androjna, mlada prostovoljka Slovenske filantropije je izpostavila, da se večina njenih vrstnikov bolj kot s prostovoljstvom ukvarja z aktivizmom, bodisi okoljskim ali političnim. Namesto prostovoljskih aktivnosti si raje poiščejo študentsko delo, da ob tem še kaj zaslužijo. Meni, da je prostovoljskih aktivnosti sicer veliko, a te niso dovolj promovirane. Rešitev vidi v promociji prostovoljstva v šolah, ki bi bilo urejeno na sistemski ravni. Poleg tega meni, da se k prostovoljskim aktivnostim prepogosto vabi uspešne in »pridne« mlade, medtem, ko se premalo pozornosti namenja mladim s slabšim šolskim uspehom ali tistim z manj priložnostmi, za katere bi lahko bila prostovoljska izkušnja zelo izpopolnjujoča.

Tudi Urška Breznik, iz Pekarne Magdalenske mreže, zaznava, da se mladi danes angažirajo na drugačne načine kot nekoč. Svojim prostovoljcem pri aktivnostih puščajo veliko mero avtonomije. Mladi sami predlagajo izobraževanja, ki si jih želijo in delujejo na področjih, ki jih resnično zanimajo. Ob tem pa je ključna podpora mentorja, saj mladi v procesu prostovoljstva potrebujejo nekoga, na katerega se lahko obrnejo, ki jim nudi podporo in jih vodi skozi različne procese dela.

Da je avtonomija mladih ključna poudarja tudi Tina Krautberger, iz Mladinske Mreže MaMa. »Za mladinsko delo je participacija mladih v samem procesu soustvarjanja (programa) zelo pomembna. Stopili smo korak stran od tega, da mladinski delavci sami pripravljajo program za mlade.« Najpomembneje je, da mladinski delavci mladim zagotavljajo varen prostor za pridobivanje izkušenj in participacijo. Izpostavila je, da so v mladinskih centrih dobro opremljeni za beleženje kompetenc, ki jih prostovoljci pridobivajo, znajo se hitro odzivati na potrebe v lokalnem okolju in dobro graditi mreže prostovoljcev.

Tako Urška Breznik kot tudi Tina Krautberger sta se strinjali, da bi bilo za kvalitetno vključevanje celotnega spektra mladih z manj priložnostmi v prostovoljske aktivnosti potrebno imeti eno osebo v organizaciji, ki se ukvarja samo z mentoriranjem in razvijanjem prostovoljskih aktivnosti, kot tudi dodatna izobraževanja. Vedno več je namreč mladih, ki se soočajo s psihičnimi težavami organizacije pa jim na tem področju ne morejo nuditi podpore, saj zaposleni za to niso usposobljeni.

Marina Rebec, direktorica občinske uprave Občina Postojna, je predstavila delo njihove občine na področju prostovoljstva, ki ga vključuje tudi v razpise, kjer je to velikokrat pogojeno z višino pridobljenih sredstev. Prostovoljstvo poskušajo promovirati na čim širši ravni, v izobraževanja o prostovoljstvu pa vključujejo tudi ravnatelje in učitelje. Občina skupaj z mladinskim centrom, mladinskim svetovom in drugimi organizacijami za mlade vključuje prostovoljce, posebej veliko so jih pridobili v času covida. Mlade vključujejo tudi v delo občine, saj mora biti vse gradivo, ki pride do občinskega sveta prej usklajeno z mladimi.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa