Utrinki iz treninga za trenerke »Women in decision making« v Nepalu

Kaj dobiš, če pošlješv Nepal na trening za trenerje 5 Slovenk, ki se tam srečajo še s petnajstimi Finkami, Nepalkami in Bangladešinjami? Kup žensk, ki si imajo veliko povedati! Pa ne kar tja v en dan, temvečusmerjeno in navdihujoče na temo opolnomočenja žensk za večjo participacijo v družbi.

Trening za trenerke je bil zadnji iz sklopa Youth Creating Solutions for Meaningful Participation aktivnosti, financiranih iz programa Mladi v Akciji (Capacity building for youth) Evropske komisije. Nosilec projekta je bil Demo Finland, partnerske organizacije, od koder so prihajale udeleženke, pa so Mreža MaMa (Slovenija), Odhikar (Bangladeš) in Asmita (Nepal). Namen treninga je bil senzibilizacija udeleženk za temo opolnomočenja žensk, usposobitev udeleženk za izvajanje treningov na področju opolnomočenja žensk ter izvedba pilotskega treninga za 20 aktivnih članic različnih nevladnih organizacij iz Nepala.

Trening se je začel z obiskom finske ambasade v Katmanduju, s seznanitvijo s trenutnimi razmerami v Nepalu ter predstavitvijo namenov zaradi katerih Finska vlaga v države v razvoju. Iz Katmanduja se je trening preselil v vasico Dhulikhel, kjer je najprej potekala priprava teoretične podlage za razumevanje teme in izmenjava izkušenj. S strani udeleženk iz Finske in Slovenije je sicer šlo večinoma za prenos dobrih praks, a so udeleženke tekom treninga pridobile tudi precej idej za nadgradnjo dela v lokalnih mladinskih centrih od koder prihajajo. Tematika vključevanja žensk ter enakopravnosti med spoloma se namrečtiče tudi mladinskega dela. Izkušene in inspirativne predavateljice so udeleženkam podajale znanja in lastno doživetje preboja na politične in gospodarske parkete. Tako so se udeleženke spoznale z nameni in pomenom vstopa žensk v odločujoče procese na politični ravni, spoznale razloge za neudeležbo ženk v odločevalnih procesih, pridobile orodja in metode kako spodbujati participacijo žensk, preko predstavitve dobrih praks pridobile motivacijo za delo na tem področju, predelale metodologijo pomena mreženja ter vlogo medijev. Udeleženke so tekom dela predstavile tudi senčna poročila CEDAW glede kratenja pravic žensk in neenakopravne obravnave v vključenih državah. Po šestih dneh pridobivanja informacij so si udeleženke privoščile dan za počitek in se odpravile na obisk budističnega templja Namo Budha in stupe Boudhanat v Katmanduju. Prvotno stupo je bilo žal v celotni podobi mogoče občudovati le na starih fotografijah, saj jo trenutno zaradi posledic nedavnega potresa še vedno prenavljajo; podobna je situacija s stavbami in drugo infrastrukturo. Po dnevu oddiha so se lotile še ključnega dela –priprave treninga za mlade ženske iz raznih nevladnih organizacij iz Katmanduja. Po izobraževalnem delu na temo projektnega managmenta so udeleženke pripravile enodnevni trening na temo enakosti med moškimi in ženskami, razlik v religiji ter ženskah v političnih procesih.

Celoten trening je bil zelo prijetna in zanimiva izkušnja, z veliko novimi informacijami in izkušnjami, ki so si jih podelile udeleženke med seboj. Piko na »i«je dodala še kulinarika in kulturni šok, tako ob prihodu, kot tudi ob vrnitvi na »staro celino«. Trening je bil tudi super vzpodbuda za premislek v obliki preizpraševanja samoumevnosti in dostopnosti do določenih dobrinah (na primer čista pitna voda), ki jih imamo na razpolago v Sloveniji. Pa na čimvečtakšnih in drugačnih spoznanj za mlade tudi v prihodnje. V prihajajočih mesecih je tako s strani Mreže MaMa kot tudi od vključenih udeleženk, ki so prihajale iz Mladinskega centra Litija, Zavoda Mladi zmaji, Mladinskega centra Nova Gorica ter Mladinskega centra Dravinjske doline pričakovati aplikacijo pridobljenih znanj v lokalna okolja z nadgradnjo ter pripravo novih mladinskih delavnic.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa