Uvodni in kulturni dogodek EUYOU tokrat v Kopru in Murski Soboti

Mladinski centri, vključeni v projekt EUYOU, ki ga na Mreži MaMa izvajamo skupaj z Inštitutom za politični menedžement in M komunikacijami, so tudi v tem tednu aktivno izvajali lokalne dogodke, ki so potekali virtualno. V tem tednu sta se odvila dva spletna dogodka v organizaciji Centra mladih Koper (CMK) in  Mladinskega informativnega in kulturnega kluba Murska Sobota (MIKK Murska Sobota).

V CMK so v sredo, 21. oktobra, izvedli prvi, uvodni lokalni dogodek, katerega namen je bilo spoznavanje projekta EUYOU in spoznavanje med udeleženci. Po sproščeni uvodni predstavitvi je sledila predstavitev ogrodja srečanja, nato pa so s pomočjo igre two truths and a lie ponovno odprli prostor za spoznavanje udeležencev in grajenje ekipe. Aktivnost so izvedli na aplikaciji Jamboard. Po aktivnosti so bili udeleženci vabljeni k skupnemu risanju, ki naj predstavlja njihova pričakovanja v povezavi s potekom srečanj. Vsak od udeležencev je ilustracijo povzel s svojimi besedami, ki so nato tvorile celoto.

Drugi del srečanja je bil namenjen poglobljenemu spoznavanju projekta. Udeleženci so sodelovali v tekmovalnem kvizu, ki je vseboval informacije o projektu, predvsem pa se je osredotočal na katalog pravic mobilnih državljanov EU. Kviz je potekal s pomočjo aplikacije Kahoot, vseboval je 14 vprašanj s tremi možnostmi od katerih je bila ena pravilna. Po vsakem vprašanju so se o tematiki pogovorili in naslovili morebitna dodatna vprašanja. Udeleženci so tako na zabaven način spoznali temeljne vidike projekta.

Po kvizu so bili vabljeni k izpolnitvi menti.com besednega oblaka z vprašanjem EUYOU – what is it about?, kjer so s tremi besedami povzeli glavne aspekte projekta. Sledila je evalvacija, prav tako s pomočjo menti.com aplikacije (Kaj sem se naučil? Kaj je bilo dobro in kaj bi spremenil?) in zaključnega kroga. Udeleženci so bili pozitivno presenečeni, da se da tovrstno temo predati na tako interaktiven in zabaven način ter se veselijo prihodnjih dogodkov.

V četrtek, 22. oktobra, pa se je odvil (med)kulturni večer EUYOU v organizaciji MIKK Murska Sobota. Spletnega dogodka se je udeležilo 9 oseb, dogodek pa je povezoval mladinski delavec Miha Lendvaj. Udeleženci so predstavili svoje zgodbe in izkušnje na mobilnih aktivnostih v državah EU preko programov Erasmus, Leonardo da Vinci in v lastni režiji. Za potrebe udeležencev so opravili tudi kratko predstavitev programov Erasmus+: Mladi v akciji, s poudarkom na mladinskih izmenjavah ter predstavitev programa Evropske solidarnostne enote. Svoje izkušnje so delili tudi predstavniki mladinskih organizacij in mladinskih centrov (Klub prekmurskih študentov, MIKK Murska Sobota in RIS Rakičan) o izvedbi programov mobilnosti in priložnostih za mlade na področju vključevanja v omenjene programe.

Za zaključek so udeležence povabili na naslednji dogodek (predavanje o demokratičnih sistemih), udeleženci pa so rešili tudi kratek evalvacijski vprašalnik o dogodku.

SLEDI…

26.10. Uvodni dogodek v Mladinskem centru Krško

 

 

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa