Uvodni in kulturni dogodki EUYOU v mladinskih centrih

Mladinski centri, vključeni v projekt EUYOU, ki ga na Mreži MaMa izvajamo skupaj z Inštitutom za politični menedžement in M komunikacijami, se več kot uspešno prilagajajo trenutnim razmeram in omejitvam, povezanim z drugim valom epidemije covid-19. Dogodki v okviru projekta EUYOU zato v večini potekajo v digitalni obliki. V tem tednu so se odvili trije spletni dogodki v organizaciji koroškega mladinskega kulturnega centra Kompleks (KMKC Kompleks) in Celjskega mladinskega centra (MCC). 

Prvi dogodek v izvedbi KMKC Kompleks je potekal preko spletne platforme Zoom. Dogodka se je udeležilo 15 mladih udeležencev. Na začetku dogodka so v imenu KMKC Kompleks pozdravili udeležence, ter predstavili kratko predstavitev celotnega projekta. Nato je sledila predstavitev s strani Mreže MaMa in spletne strani projekta, v sklopu katere so se udeleženci sprehodili skozi katalog pravic mobilnih državljanov. Konec dogodka je bil namenjen vprašanjem udeležencev ter predstavitvi drugega dogodka. Udeležencem je bilo naročeno, da do naslednjega dogodka predstavijo svoje zgodbe/izkušnje v zvezi z mobilnostjo EU državljanov.

Drugi dogodek oz. “kulturni večer” je v organizaciji KMKC Kompleks potekal v četrtek, 15. 10. 2020. Dogodka se je udeležilo 17 mladih udeležencev. Dogodek je potekal v sproščenem pogovoru, kjer so si udeleženci izmenjali zgodbe in izkušnje. Bilo je govora o šolanju v tujini, kjer je eden od udeležencev predstavil svoj študij v Anglji, s strani udeležencev je bila tudi predstavljena Erasmus izmenjava (Brno in Tenerife). Na dogodku je udeleženec predstavil tudi študentsko izmenjavo, ki je potekala lani med študenti Španije,Italije, Avstrije, Slovaške in Slovenije, govora je bilo o mobilnosti in zdravstvu. Nato je udeleženka predstavila svojo izkušnjo iz Hrvaške, kjer je morala obiskati zobozdravnika. Za konec je še sledilo vabilo na zadnja dva dogodka, ki bosta potekala v mesecu novembru, prav tako na platformi Zoom.

V Celjskem mladinskem centru so v petek, 16.10. 2020 izvedli že drugi dogodek v okviru projekta EUYOU in sicer kulturni večer, preko spletne platforme Zoom. Udeleženci kulturnega večera EUYOU, so kljub temu v sproščeni debati spoznali različne države ter njihove kulture. Pri tem so se dotaknili različnih tematik kot so izkušnje iz tujine, predsodki do drugih držav in kultur ter različni administrativni zapleti, ki so jih doživeli pri planiranju ter izvedbi mobilnosti.

Največ udeležencev je imelo izkušnje z opravljanjem prostovoljnega dela v tujini. Debata pa je tekla tudi o možnostih zaposlitve v tujini in kakšen je proces pridobivanja vize in dovoljenja za delo v tujini oz. v državah članicah EU. Pripovedovali so tudi o svojih anekdotah in prigodah, ki so jih imeli na potovanjih, o kulturnih razlikah, kulinariki in načinu življenja v tujini.

V okviru projekta EUYOU bo Celjski mladinski center izpeljal še dva dogodka in sicer predavanje Demokracija v Sloveniji in Strukturiran dialog, katerega namen je spoznavanje organiziranost in delovanje slovenskega (lokalnega) političnega sistema in možnosti vključevanja. Oba dogodka se bosta predvidoma izvedla v mesecu novembru 2020.

SLEDI… 

20.10. Spoznajmo EUYOU v Mladinskem informativnem in kulturnem klubu Murska Sobota 

21.10. Spoznavni večer v Centru mladih Koper 

22.1o. (Med)kulturni dogodek v Mladinskem informativnem in kulturnem klubu Murska Sobota 

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa