V evropskem letu mladih spodbujamo aktivno participacijo mladih

Mreža MaMa, mladinski centri in drugi partnerji letos sodelujemo v lokalnih, nacionalnih in mednarodnih projektih, v katere smo aktivno vključili že več kot 2300 mladih iz cele Slovenije. Izvedli smo več lokalnih mladinskih pobud, sodelovali na posvetih za pripravo Resolucije o Nacionalnem programu za mladino in dogodkih Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji ter se udeležili mednarodnih mladinskih konferenc. Vrhunec mladinskega dialoga v evropskem letu mladih pa bo dialog z evropskim komisarjem za krizno upravljanje Janezom Lenarčičem. Tako mladim omogočamo, da izrazijo svoj glas in ga slišijo odločevalci.

Aktivna participacija mladih v procesih soustvarjanja prihodnosti

V evropskem letu mladih je Mreža MaMa skupaj s partnerji okrepila aktivnosti na področju spodbujanja aktivne participacije mladih v procesih soustvarjanja prihodnosti. V mladinskih dialogih smo povezali mlade in oblikovalce lokalnih, nacionalnih in evropskih politik. Mladim smo omogočili, da sporočijo odločevalcem, kakšno prihodnost si želijo in tako aktivno sodelujejo pri njenem načrtovanju. V okviru lokalnih mladinskih pobud smo mlade podprli pri uresničevanju njihovih idej za izboljšave v lokalnih skupnostih. Vključili smo jih tudi v mednarodne projekte za krepitev državljanskih kompetenc, aktivne družbene participacije pri naslavljanju izzivov in (so)oblikovanju evropskih politik prihodnosti ter ozaveščanja o varovanju okolja in trajnosti. Sredi evropskega leta mladih pa smo skupaj z Uradom RS za mladino, Mladinskim svetom Slovenije in NA Movit izvedli osrednji vseslovenski družabni dogodek Zvok mladosti z različnimi vsebinami in številnimi aktivnostmi za mlade. V Križankah se je na mladinskem dialogu o trajnosti in digitalizaciji, interaktivnem sejmu, uprizoritvah in koncertih zbralo več kot 1000 mladih.

V izvedbo Regijskih dogodkov pod okriljem Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji in regijskih posvetov za pripravo Resolucije o Nacionalnem programu za mladino pod okriljem Urada RS za mladino smo vključili 32 mladinskih centrov in več kot 25 mladinskih in drugih organizacij. V 22 mestih v vseh slovenskih regijah smo izvedli 33 dogodkov različnega formata. Na posvetih, delavnicah, konferencah, informativnih tržnicah, izobraževalnih in kulturnih dogodkih ter aktivnih druženjih smo mladim dali priložnost, da se izrazijo in glas vrstnikov iz različnih slovenskih regij prenesejo tudi odločevalcem. V mladinskem dialogu je sodelovalo več kot 900 mladih in več kot 50 predstavnikov 8 ministrstev, Urada RS za mladino, Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji in 11 lokalnih skupnosti, med njimi 9 županov.

Področja, kjer imajo mladi največ izzivov

Mladi so največ izzivov prepoznali na področjih zdravja in dobrega počutja, izobraževanja, bivanjskih razmer, okolja in trajnosti ter večjo podporo za delovanje organizacij mladinskega sektorja kot so mladinski centri in druge nevladne organizacije na področju mladine. Vselej so poudarili, da je zaradi naraščanja duševnih stisk potrebna boljša preventiva na področju duševnega zdravja. »Pogovor s psihologom naj bo sestavni del sistematskega pregleda.« V okviru formalnega izobraževanja pogrešajo predvsem več uporabnih znanj in življenjskih veščin. »Praktični pouk naj bo del vseh izobraževalnih programov in mladinskemu sektorju se naj zagotovi dovolj sredstev za vključevanje mladih.« V vseh regijah opozarjajo, da ni ustrezne stanovanjske politike, ki bi mladim omogočala osamosvojitev. »Manj nakupovalnih središč, manj hotelov, več stanovanj. Vendar neprofitnih in dosegljivih, ne le luksuznih.« Na področju varstva okolja pa pričakujejo razvoj učinkovitih zelenih politik, krožnega gospodarstva, trajnostnih oblik mobilnosti in zaposlitev, skrajšanja prehrambenih verig in odgovorne potrošnje. »Manj mesa v šolskih obrokih.«

Vrhunec praznovanja evropskega leta mladih pa bo mladinski dialog z evropskim komisarjem za krizno upravljanje Janezom Lenarčičem, ki bo 24. novembra odgovarjal na vprašanja in pobude mladih. Na najvišji ravni aktivne participacije mladih v odločevalnih procesih bomo ustvarili prostor in priložnost za aktivno, kontinuirano in učinkovito povezovanje mladih z Evropsko unijo ter zgradil nove mostove med mladimi in odločevalci.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa