V letu 2018 aktivnih skoraj 250 tisoč prostovoljcev

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo skupno poročilo o prostovoljstvu za leto 2018. Prostovoljstvo  je pomemben socialni korektiv družbe, prispeva k povezovanju organizacij in ljudi v lokalnih skupnostih ter omogoča ljudem, da si skozi prostovoljsko delo pridobijo neprecenljive izkušnje. S prostovoljstvom se širi vrednota solidarnosti, kar je pomembno za celotno družbo, izziv današnjega časa pa so v tem pogledu predvsem mladi. Na izzive vključevanja mladih v prostovoljske aktivnosti si kot prostovoljska organizacija prizadeva odgovoriti tudi Mreža MaMa. V nadaljevanju si preberite o prostovoljstvu v Sloveniji v letu 2018 in o doprinosu, ki ga ima k splošni družbeni blaginji.

Kakšne so značilnosti prostovoljstva v Sloveniji in kako se prostovoljsko delo odziva na družbene spremembe ?

Statistike prostovoljstva v sliki. Vir: SURS

Analiza podatkov je pokazala, da je skupno število prostovoljcev, ki so opravljali prostovoljsko delo kar 244.304, opravili pa so 9.903.798 ur prostovoljskega dela. To kaže na bogato in dolgo tradicijo, ki jo ima prostovoljstvo v Sloveniji.

V organizacijah s prostovoljskim programom je bilo v letu 2018 skupno število prostovoljcev 10.154, medtem ko je bilo v letu 2017 skupno število prostovoljcev v organizacijah s prostovoljskim programom 3.626. Iz podatkov je razvidno, da je močno naraslo število prostovoljcev v organizacijah s prostovoljskim programom (javnih zavodih). Največ prostovoljskih ur na prostovoljca opravijo v Pomurski ( 63,4), Gorenjski (61,3) in Osrednjeslovenski regiji (60,9).

Iz analize podatkov za leto 2018 je razvidno, da je skupno število prostovoljcev upadlo, povečalo pa se je število opravljenih prostovoljskih ur. Spolna struktura prostovoljcev po zbranih podatkih za leto 2018 v Sloveniji je pokazala, da je prostovoljcev ženskega spola 147.426 oziroma 60,35 % in moškega spola 96.878, kar predstavlja 39,65 %.

Največ prostovoljskih ur je bilo opravljenih na področju socialne dejavnosti, sledi področju vzgoje in izobraževanja, področje kulture in umetnosti ter šport.

Skupaj je bilo v letu 2018 opravljenega organiziranega prostovoljskega dela v vrednosti 98.356.373 evrov, kar nedvomno kaže na velik prispevek prostovoljskega dela k splošni družbeni blaginji v Republiki Sloveniji.

Celotno poročilo je dostopno na povezavi.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa