“V Ljubljani na področju informiranja dobili nove Jimmy-je”

V petek, 13. in soboto, 14. aprila 2018 je Mreža L’MIT v sodelovanju z Mrežo MaMa in Zavodom MISSS organizirala Usposabljanje za mladinske delavce na področju informiranja, po modelu Jimmy, Evropske agencije informiranja in svetovanja ERYCA (European Youth Information and Counselling Agency). Dvodnevno usposabljanje je potekalo v prostorih društva ŠKUC.

Udeleženci usposabljanja so pridobili teoretična znanja s področja informiranja in svetovanja v mladinskem delu, ki so bila osmišljena skozi različne praktične aktivnosti. Uvodoma so pridobili znanja o kompetencah mladinskega delavca in mladinskega informatorja po modelu Jimmy (ang. youth information mediator) ter dobili vpogled v zgodovino informiranja v Sloveniji. Pomemben del usposabljanja je bilo kritično vrednotenje različnih informacij in novic. V sodobni poplavi informacij je namreč potrebno kakovostne in kredibilne informacije ločiti od tistih manj kakovostnih, ali celo lažnih in napačnih. Informiranje in svetovanje predstavljata pomemben del mladinskega dela, zaradi česar mora mladinski delavec osvojiti določene veščine, ki mu bodo v pomoč pri posredovanju informacij oziroma pri splošni komunikaciji z mladimi. Svoje veščine informiranja in svetovanja so udeleženci na usposabljanju lahko preizkusili v hipotetičnih praktičnih situacijah, poleg tega pa so spoznali tudi prednosti posameznih vrst informiranja (npr. individualno, skupinsko, spletno ipd.). Pri tem je pomembno, da mladinski delavec ozavesti lastna stališča, vrednote in predsodke, ki vplivajo na komunikacijo z mladimi in jih odpravi, če negativno vplivajo na objektivnost informiranja in svetovanja.

Drugi del usposabljanja se je osredotočal na uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij, s poudarkom na vlogi spleta pri informiranju mladih. V okviru tega je o uporabi interneta in spletni etiki predaval Marko Puschner, strokovni sodelavec na Fakulteti za družbene vede in Točke osveščanja o varni uporabi interneta in novih tehnologij – Safe.si. Predavanje je bilo koristno z vidika novih informacij o platformah, ki jih mladi danes najpogosteje uporabljajo in jih lahko v mladinskem delu uporabimo kot kanale, preko katerih informiramo mlade. Prav tako so udeleženci veliko izvedeli o nevarnostih in tveganjih, ki jih za mlade prinaša uporaba interneta. Sklepno dejanje usposabljanja sta predstavljali evalvacija ter diskusija o predlogih za morebitna nadaljnja usposabljanja na temo informiranja in svetovanja.

Leja, udeleženka: “Menim, da sta informiranje in svetovanje ena izmed ključnih elementov mladinskega dela, ki pa sta pogosto samoumevna in nevidna. Od mladinskega delavca se pričakuje, da bo te veščine obvladal, hkrati pa se temu področju ne posveča dovolj pozornosti. Ravno zaradi tega se mi zdijo tovrstna usposabljanja še toliko bolj pomembna, saj pri mladinskih delavcih krepijo kompetence, ki jih nujno potrebujejo. Na usposabljanju sem dobila veliko novih znanj in informacij, ki jih bom lahko uporabila v prihodnje. Še posebej koristne so se mi zdele informacije v zvezi z uporabo spleta, ki predstavlja glavno platformo, preko katere lahko dosežemo mlade.”

Usposabljanje je financiral Urad za mladino MOL.

 

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa