V maju bo mladost odmevala v 34 krajih po Sloveniji

V mesecu maju bo mladost odmevala po 34 slovenskih krajih na pobudo organizacij za mlade in s potrebo po tem, da mladinsko delo postane del vsakega mladega človeka, saj ustvarja neprecenljive učinke in mu omogoča, da v svoji mladosti pridobi nova znanja in prakse za osebnostni razvoj.

Iz nacionalne na lokalno raven

Odmev mladosti je nadaljevanje skupnih aktivnosti organizacij za mlade, ki delujejo na nacionalni ravni in so lansko leto, ki je bilo razglašeno za evropsko leto mladih, skupaj po Sloveniji organizirali različne aktivnosti za mlade, med drugim tudi regijske dogodke za pripravo Resolucije o nacionalnem programu za mladino. Vse štiri organizacije (Urad RS za mladino, Mreža MaMa, Mladinski svet Slovenije in MOVIT, Nacionalna agencija programov Erasmus + in ESE) so organizirale tudi dogodek – Zvok mladosti, na katerem so mladi spoznali organizacije mladinskega sektorja iz cele Slovenije in pridobili informacije o priložnostih, ki jim jih nudijo. V letošnjem letu se Zvok mladosti seli iz nacionalne ravni na lokalno in bo tako odmeval v številnih krajih po Sloveniji – ODMEV MLADOSTI. Mladinsko delo s svojo pestrostjo na terenu in praksi, v lokalnih okoljih omogoča, da se sliši glas mladih ne le v evropskem letu mladih, temveč tudi v prihodnje.

V mesecu maju se bo tako po Sloveniji zvrstilo več dogodkov, ki so del rednih programov mladinskega dela. S serijo različnih dogodkov bo skupaj z mladimi predstavljena paleta možnosti, ki ga mladim ponuja mladinsko delo v praksi. Odmevu mladosti se pridružuje 34 mladinskih centrov in drugih mladinskih organizacij iz cele Slovenije, ko se bodo tekom meseca maja izvajale aktivnosti za mlade na področju aktivnega državljanstva, kulture, zdravja, športa, okolja in drugih področij ter tako prikazale pestrost mladinskega dela na terenu v lokalnih okoljih.

Mladinsko delo kot povezovalni člen med mladimi in lokalnim okoljem

Mladim bo dana možnost, da se v njih vzbudi zavedanje o pomenu mladinskega dela, predvsem v lokalnih okoljih. Mladinsko delo in neformalno izobraževanje namreč prepoznavamo kot pomemben povezovalni člen med mladimi in lokalnim okoljem, v katerem živijo. Z vključevanjem v aktivnosti na področju mladinskega dela mladi pridobivajo nove izkušnje, znanja in kompetence. S pridobljenim gradijo tudi na svojem lastnem osebnostnem razvoju in tako prispevajo nazaj k razvoju okolja, v katerem delujejo.

»Mladinsko delo je zelo širok pojem, saj obsega najrazličnejše dejavnosti, ki jih izvajajo mladinske organizacije z mladimi in za mlade. Gre za vse bolj pomembno obliko neformalne socializacije mladih, ki ne stopa vse bolj v ospredje le znotraj izobraževalnega procesa, ampak prispeva tudi k širšemu družbenemu razvoju na vseh ravneh. Zato smo se odločili v mesecu maju v okviru dogodka Odmev mladosti povezati številne dobre prakse iz Slovenije in jim pomagati do večje prepoznavnosti, s tem pa tudi do zavedanja o pomenu mladinskega dela za mlade in za družbo,«

je v zvezi z dogodkom Odmev mladosti izjavila v. d. direktorice Urada RS za mladino mag. Tina Kosi.

Mladinsko delo, posebej v manjših in ruralnih okoljih, ni vedno prepoznano kot pomembno. V promociji pluralnosti mladinskega dela in njegovih učinkov v lokalnih okoljih vidimo pomembno priložnost za nadaljnji razvoj in razcvet mladinskega dela, finančno in prostorsko podprtega s strani lokalnih odločevalcev.

Kampanjo Odmev mladosti skupaj izvajajo Urad RS za mladino, Mladinska mreža MaMa, Mladinski svet Slovenije in MOVIT, Nacionalna agencija EU programov Erasmus+ Mladina in Evropska solidarnostna enota. Ideja za predstavitev mladinskega dela je nastala v okviru izvajanja Strateškega načrta Evropske agende mladinskega dela v Sloveniji, ki v ospredje postavlja dva strateška cilja, in sicer dvig prepoznavnosti mladinskega dela in zagotavljanje kakovosti mladinskega dela.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa