“V mladinskem delu imaš priložnost, da vedno preizkusiš nekaj novega.”

Projekt MI! – mladinski inkubator, ki ga je v dobrem letu in pol izvedel Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, je bil financiran iz programa Evropskega socialnega sklada in operacije Aktivno državljanstvo za večjo zaposljivost mladih 2019-2021 oziroma pod konkretnim naslovom »Krepitev kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo za večjo zaposljivost«. Razpis je ukrep Jamstva za mlade in ga vodi Urad RS za mladino pod okriljem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Cilj javnega razpisa je bil vključevanje mladih na trg dela s pomočjo inovativnih projektov in s tem krepiti njihovo zaposljivost ter aktivno državljanstvo. S tem so mladinske centre spodbudili k izvajanju inovativnih oblik mladinskega dela pri reševanju problematike brezposelnosti mladih, usposabljanja in krepitve njihovih kompetenc.

Mladinske organizacije so tako izvajale usposabljanja za mlade za raznolike službe in poklice, ki jim bodo pomagala na njihovi zaposlitveni poti, opozarjale na pomen mladinskega sektorja na tem področju in ob tem vzpostavile stik z mladimi.

V sredo, 25. avgusta, se je v Mladinskem centru Brežice odvijala zaključna konferenca projekta MI! – mladinski inkubator z naslovom AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO V MLADINSKIH CENTRIH, v sklopu katere so sodelujoči pri projektu osvetlili njegov namen in cilje ter končne dosežene rezultate. Program zaključne conference so oblikovali mladi v sklopu delavnic osnove mladinskega dela, ki so potekale v mesecu juliju. Mladi so tako v praksi dokazali kako svoje pridobljeno znanje lahko udejanijo v praksi.

“Projekt je nadgranja projekt PiMP. Mlade iskalce zaposlitve smo spodbudili, da se samostojno vključijo v iskanje dela,” je projekt povzel Nejc Vršakvodja  projekta MI Mladinskega inkubatorja in poudaril, da je bilo obdobje epidemije pravzaprav pozitivno, saj so se virtualnih aktivnosti lahko udeležili tudi tisti, ki sicer te možnosti ne bi imeli.

Mladi so v projektu krepili svoje kompetence za večjo zaposljivost, saj se v mladinskem sektorju zavedajo, da mladi za vključitev na trg dela potrebujejo dodatna znanja, ki jih pridobijo skozi neformalno izobraževanje, mladinski centri pa so prostori, ki mladim nudijo možnosti za udejstvovanje in soudeležbo v družbi. Projekt mladim skozi učno izkušnjo nudi pridobivanje ključnih kompetenc za večjo zaposljivost ter samostojnost v prihodnosti.

Na spletu in v živo so v konzorcijskem partnerstvu Mladinskega centra Brežice in Mladinskega kulturnega centra Maribor,  z 92 udeleženci izvedli kar 360 ur delavnic, s čimer so presegli predvideno število udeležencev. “Projekt nam je dal veliko novih izkušenj in novih kompetenc, ki jih bomo uporabili na naši nadaljnji poti in za spodbujanje aktivne participacije mladih,” je pozitivne učinke projekta komentirala strokovna sodelavka projekta Nastja Volovec, ki je predstavila tudi vse, ki so na konferenci pripravili svoje stojnice.

Udeleženka Zala je izpostavila, da je v sklopu projekta “spoznala nove ljudi in pridobila uporabna znanja,” Žan pa je bil navdušen, ker je vsak lahko povedal svoje mnejnje, ki je bilo venomer slišano.

Rezultati projekta kažejo, da mladi skozi mehke veščine po metodah mladinskega dela in neformalnega učenja ter v neformalnih okoljih pridobijo znanja, ki jim koristijo v prihodnosti pri iskanju zaposlitve.

V nadaljevanju je potekal pogovor med Urbanom in Zio, v katerem sta se skupaj z udeleženci pogovarjala o pomenu in pestrosti mladinskega dela v mladinskih centrih, s katerim prispevata k  vključevanju mladih v družbo, njihovi večji zaposljivosti in gradnji evropske identitete ter delila svoje izkušnje, ki sta jih s tem delom pridobila. “V mladinskem delu imaš priložnost, da vedno preizkusiš nekaj novega,”  je svojo izkušnjo delila Zia in dodala, da jo mladinsko delo prisili k izzivanju same sebe in da ji je všeč, ker lahko s svojim delom spreminja življenja mladih.

Pestrost metod in pristopov mladinskega dela kaže, da mladi pridobijo dodatna znanja skozi mladinsko delo in da jim participacija zagotavlja pozitivne učinke, saj delodajlaci vse bolj cenijo ključne komeptence, ki jih mladi pridbijo skozi neformalno izobraževanje.

V drugem delu konference so udeleženci razmišljali o prihodnosti Evropske unije in vloge mladih na trgu dela ter rezultate predstavili predstavnicama Občine Brežice. Izpostavili so predvsem željo po spodbujanju mobilnosti mladih v času po epidemiji in večji stabilnosti na trgu dela, razmišljali so o boljši podpori odločevalcev in predlagali enostavnejši dostop do brezplačne in kakovostne psihološke pomoči ter poudarili pomembnost ozaveščenosti pedagogov o obstoju duševnih težav med mladimi. Razmišljanja in zaključke delavnic so vnesli v platformo o prihodnosti Evropske unije. Svoje predloge so mladi predstavili tudi predstavnici Občine Brežice, Vesni Kržan in Lauri Krečič, ki sta pobude mladih podprli in sporočili, da so veseli, da imajo v Brežicah aktivne mlade, ki jih bodo še naprej podpirali. Ob dobri podpori odločevalcev mladi lahko udejanjajo svoje ideje in predloge in Občina Brežice je v slovenskem prostoru dokaz, da se ob njihovi podpori mladi v mladinskih centrih lahko izrazijo in si pridobijo drgocene izkušnje za življenje v prihodnosti in za vstop na trg dela.

Sledil je tudi zaključni koncert, ki so ga pripravili mladi, in tako dan zaključili v pozitivnem vzdušju in v duhu praznovanja.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa