V Novi Gorici se iskri od potenciala mladih!

V petek 28.03. in soboto 29.03.2014 je v Novi Gorici potekal deveti lokalni dogodek projekta Dialog mladih 2.0:Vključujemo!

Projekt strukturiranega dialoga v sodelovanju z mladinskimi centri in mladinskimi sveti lokalnih skupnosti po Sloveniji in ob podpori Nacionalne agencije programa Mladi v akciji izvajata Mladinski svet Slovenije in Mladinska mreža MaMa. Gre za organizacijo desetih lokalnih dogodkov po Sloveniji, kjer se srečajo mladi in predstavniki lokalnih in regijskih oblasti z namenom oblikovanja ukrepov za reševanje in izboljšanje področja socialne vključenosti mladih.

Udeleženci lokalnega dogodka Dialoga mladih 2.0:Vključujemo! so v sobotnem jutranjem delu najprej spoznali pomen strukturiranega dialoga, nato pa jim je Zavod RS za zaposlovanje predstavil ukrepe aktivne politike zaposlovanja. V popoldanskem delu so v skupinah razmišljali in oblikovali 4 konkretne ukrepe in sicer:

· Poletne prakse za mlade v lokalnih podjetjih, kjer bi mladi pridobili prva znanja in kompetence in se lažje odločili za študij in svoje prihodnje kariere.

· Spletna interaktivna aplikacija Povej-Povem s podporo strokovnjakov iz področja medicine, ki bi spodbujala zdrav način življenja mladih.

· Ureditev večnamenskega prostora za mlade v središču mesta, kjer bi mladi dobili prostore za preživljanje prostega časa in druženje ob večerih, ki bi bili primernejši od prostorov sedanjega Mladinskega centra Nova Gorica.

· Sejem prenosa znanj, ki bi vzpodbujal medgeneracijsko povezovanje in združuje znanja mlajših in starejših.

Dogodek se je zaključil v soboto, 29.03.2014 s predstavitvijo izoblikovanih ukrepov odločevalcem, ki so se odzvali vabilu in pridružili mladim. Pobudam mladih so pozorno prisluhnili odločevalci iz lokalnega okolja:

· Matej Arčon, župan Mestne občine Nova Gorica

· dr. Dejan Paravan, izvršni direktor za dobavo električne energije podjetja GEN-I

· mag. Mirjam Bon Klanjšček, mestna svetnica Mestne občine Nova Gorica

· Marinka Saksida, načelnica oddelka za družbene dejavnost Mestne občine Nova Gorica

· Vesna Petric Uran, direktorica Zavoda za zaposlovanje, območne enote Goriške regije

Odzivi odločevalcev so bili zelo pozitivni in vzpodbudni. V debati so bili izjemno konstruktivni in obljubili so, da bodo ukrepi v najkrajšem možnem času zaživeli v njihovi lokalni skupnosti.

Dialog mladih 2.0: Vključujemo! je projekt, ki spodbuja ustvarjanje skupnih idej in ukrepov za večjo participacijo mladih v slovenski družbi, še posebno pozornost pa namenja pereči tematiki družbenega vključevanja mladih.

Fotografije z dogodka si lahko ogledate na Facebook strani Strukturirani dialog. Več o dogodkih in projektu lahko najdete na spletni strani.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa