V orodju Logbook zabeleženih 194.820 obiskov mladih v letu 2022

Logbook je mednarodna spletna platforma za beleženje in spremljanje učinkov mladinskega dela, ki jo v letošnjem letu uporablja kar 26 mladinskih centrov v 7 slovenskih občinah in ena nacionalna mladinska organizacija. Orodje ponuja inovativno rešitev za enotno, celovito in sistematično beleženje in spremljanje kakovosti in  učinkov mladinskega dela na enem mestu. S pridobivanjem kvantitativnih in kvalitativnih podatkov o mladinskem delu,  ki v ospredje dajejo glas mladih, razvija nov in sodoben pristop k spremljanju kakovosti in beleženju učinkov mladinskega dela. Logbook v veliki meri doprinaša k vidnosti mladinskega dela na lokalni in nacionalni ravni.

Do sredine decembra 2022 so organizacije, ki uporabljajo Logbook izvedle kar 18.643 aktivnosti (11.346 v prvi polovici in 6.522 v drugi polovici leta), kar skupaj predstavlja 92.898 ur mladinskega dela. V celotnem letu 2021 je bilo zabeleženih 21.467 aktivnosti (12.587 v prvi polovici leta in 8.880 v drugi polovici leta), v skupnem trajanju 85.105 ur. V letu 2022 smo tako zabeležili manj aktivnosti, ki pa so trajale dlje, kot aktivnosti v letu 2021. Prevladujejo odprte aktivnosti, ki se jih lahko udeležijo vsi mladi (14.285 aktivnosti), v manjšem delu pa se v mladinskih centrih izvajajo skupinske, oziroma zaprte aktivnosti, ki so omejene na različne interesne in projektne skupine mladih (4.358 aktivnosti).

Podatki nam jasno kažejo, da je potrebno v aktivnosti mlade vključevati v večji meri. V letu 2022 je odstotek aktivnosti, fasilitiranih s strani mladih namreč vpadel za 2% (z 18% na 16%).  Mladi so sooblikovali 14.710 ur aktivnosti.  

PRIMERJALA ANALIZA LETNIH PODATKOV 

Najpogostejše aktivnosti predstavljajo druženja (skupno 4.891; 2.884 v prvi polovici in 2.007 v drugi polovici leta). Druge najpogostejše aktivnosti so učne pomoči (2.880 aktivnosti v celem letu; 2.027 v prvi polovici leta in 853 v drugi polovici leta). Sledijo jim aktivnosti: 

 • kulture in ustvarjalnosti (2.283 aktivnosti v letu; 1.380 prva polovica, 903 druga polovica), 
 • svetovanja (1.765 aktivnosti v letu;  1.131 prva polovica, 634 druga polovica) 
 • športne aktivnosti (1.523 aktivnosti v letu; 910 prva polovica, 613 druga polovica) 
 • informiranje (987 aktivnosti v letu; 625 prva polovica, 362 druga polovica)
 • druge aktivnosti (621 aktivnosti v letu; 385 prva polovica, 236 druga polovica)
 • uličnega mladinskega dela (278 aktivnosti v letu; 134 prva polovica, 144 druga polovica)
 • aktivno državljanstvo (261 aktivnosti v letu; 167 prva polovica, 94 druga polovica)
 • mobilnosti mladih (197 aktivnosti v letu; 100 prva polovica, 97 druga polovica) 
 • prostovoljstva (160 aktivnosti v letu; 115 prva polovica, 45 druga polovica) 
 • zdravja (124 aktivnosti v letu;  prva polovica 68, druga polovica 51) 
 • zaposlovanje in podjetništvo (62 aktivnosti v letu;  prva polovica 45, druga polovica 17) 

Podatki vsekakor kažejo, da se mladi v mladinske centre po epidemiji covid-19 vračajo. V letošnjem letu je bilo namreč skupno zabeleženih 194.820 obiskov mladih, kar je za 28.313 več, kot v letu 2021. Poleg tega je v aktivnostih sodelovalo 5.674 prostovoljcev. V letu 2021 je bilo zabeleženih več prostovoljcev, zabeležili smo sodelovanje 8.951 prostovoljcev.  

KVALITATIVNI KAZALNIKI 

Mladi, ki se udeležujejo aktivnosti v mladinskih centrih so spolno enakomerno zastopani. Razmerje med spolih na vseh aktivnostih je nekoliko v prid fantom, 51,5%, zabeležili smo 48,1% deklet in 0,5% nebinarnih posameznikov.   

Podatki o starostnih skupinah vsekakor kažejo na dejstvo, da se v mladinskih centrih poleg mladih izjemno pogosto zadržujejo tudi otroci. Največja zabeležena starostna skupina je namreč med 13 in 15 let (22,6%), sledijo jim otroci med 10 in 12 letom (22,1%), šele tretji pa so mladi najstniki med 16 in 19 letom (18,3%). Mladih v začetku dvajsetih, med 20 in 25 letom smo zabeležili 13,3%. 

V letu 2022 se lahko vsi uporabniki sistema Logbook pohvalijo z napredkom na enem izmed evalvacijskih orodji, skupinskemu vprašalniku. Trdimo lahko, da je bilo evalvacijsko orodje resnično vključeno v redne delovne procese izvajanja mladinskega dela, saj smo z letu 2022 zabeležili več kot petkratno število rešenih skupinskih vprašalnikov, kot v letu 2021. To kaže ne integracijo sistema Logbook v redne, dnevne delovne procese mladinskih delavcev. 

Konec leta tudi letos zaznamujejo podporne aktivnosti za uporabnike sistema Logbook. V začetku decembra, takoj po prejemu rezultatov evalvacije smo v Ljubljani izvedli podporne aktivnosti za uporabnike sistema (delavnica vpogleda v rezultate evalvacije in usposabljanja za uporabo rezultatov za krepitev mladinskega dela). Obe aktivnosti sta bili v živo izvedeni s strani Jonasa Agdurja, mednarodnega strokovnjaka na področju mladinskega dela, ki je ustanovitelj sistema Logbook.

Rezultati letne evalvacije 2022

Oktobra 2022 je v okviru orodja Logbook potekala letna evalvacija v mladinskih centrih. Letna evalvacija je namenjena oblikovanju kazalnikov posameznega mladinskega centra in občine, na podlagi katerih si lahko postavijo cilje, ki jih želijo v prihodnjih letih doseči na različnih področjih mladinskega dela. 

V okviru letne evalvacije mladi v mladinskih centrih rešujejo vprašalnik o aktivnostih mladinskega centra, skozi katerega lahko izrazijo svoje mnenje o delu mladinskih delavcev, opremljenosti, dostopnosti in odprtosti mladinskega centra ter možnostih za aktivno participacijo in sooblikovanje programa mladinskega centra. S pomočjo vprašalnikov pa mladinski centri pridobijo tudi podatke o tem, kakšne so značilnosti ciljne skupine mladih, ki jo dosegajo (starost, spol, priseljensko ozadje, šolski uspeh, ipd.). Mladinski delavci in predstavniki občin v okviru letne evalvacije izpolnijo tudi Obrazec s ključnimi podatki, ki predstavlja pregled mladinskega dela v določenem letu skozi statistične podatke, ki jih pridobijo na podlagi Logbooka.

V letošnji letni evalvaciji je sodelovalo kar 26 mladinskih centrov iz 7 občin v Sloveniji (Ljubljana, Novo mesto, Brežice, Celje, Škofja Loka, Zagorje ob Savi, Brda), vsega skupaj smo zbrali kar 1010 izpolnjenih vprašalnikov s strani mladih.

Rezultati letne evalvacije so pokazali odlične rezultate rasti kakovosti mladinskega dela v vključenih mladinskih centrih. Rezultati nam največ povedo v primerjavi s predhodnimi leti. Pohvalna je rast obeh ključnih kazalnikov, tako kazalnika varnosti in obravnave mladih (porast iz 92% na 94%), kot kazalnik vpliva, sodelovanja in prevzemanja odgovornosti (porast iz 70% na 72%).

V letošnjem letu je potrebno poudariti, da je bilo zaznati močan napredek pri uporabi skupinskih vprašalnikov. Rešenih je bilo več kot petkrat več letnih vprašalnikov, kot v letu 2021, saj smo letos zabeležili kar 476 rešenih skupinskih vprašalnikov, medtem ko, jih je bilo v lani rešenih 67. 

KLJUČNI POUDARKI 2022

 • Enaka zastopanost spolov je zagotovljena.
 • Kazalnik varnosti in enakopravne obravnave se je ponovno dvignil (v letu 2020 je znašal 90%, v letu 2021 93% in v letu 2022 94%), kar pomeni, da mladinski delavci učinkovito ustvarjajo varno okolje za mlade.
 • Kazalnik vpliv, sodelovanje in prevzemanje odgovornost se je prav tako dvignil za dodatna 2%, kar kaže na uspešno vključevanje mladih v sooblikovanje programov mladinskega dela v mladinskih centrih.
 • Kazalniki skupinskih aktivnosti še naprej uspešno dosegajo zastavljene kazalnike:
  • Kazalnik sodelovanja v skupinskih aktivnostih znaša 77%. Mladi odlično ocenjujejo izkušnjo sodelovanja, sestavljeno iz kazalnikov vzdušja v skupini (vzdušje je dobro 94%), občutka, da so v skupini lahko to, kar so (92%), možnosti prispevanja v skupini z idejami in predlogi (91%), upoštevanja mnenja ob odločitvah in delu v skupini (93%), vplivu na projekt s lastnimi idejami (90%), aktivacije za delovanje skupine (86%), upoštevanju mladinskih delavcev (97%), upoštevanju drugih članov ekipe (91%) in podporo mladinskih delavcev (95%). Uspešno je presežen ciljni kazalnik, ki znaša 75%. 
  • Kazalnik učenja znaša 85%, kar je enako želenemu rezultatu. Mladi ocenjujejo, da so se s sodelovanjem v skupini naučili novih stvari (84%) in, da so v sodelovanju z mladinskimi delavci reflektirali o osvojenih znanjih (87%).
 • Izziv na poti zagotavljanja kakovostnega mladinskega dela so še vedno kazalniki fasilitacije:

Delež mladih ustvarjalcev znaša le 4%, enako kot v letu 2021.

 • Delež fasilitiranih aktivnosti se je zmanjšal iz 18% v letu 2021 na 16% v letu 2022.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa