V Slovenijo prihaja evropski mladinski dogodek – EYE Brežice

V Slovenijo prihaja EYE (European Youth Event), evropski mladinski dogodek, ki združuje mlade iz celotne Evropske unije, da razpravljajo o ključnih družbenih vprašanjih ter oblikujejo in izmenjujejo svoje ideje o prihodnosti Evrope. Poleg Berlina (Nemčija), Vilne (Litva) in Forlija (Italija) bodo Brežice med 23. in 26. majem 2024 gostile lokalno izvedbo dogodka – EYE Brežice. Združil bo več kot 200 mladih, starih med 16 in 30 let, iz Slovenije in okoliških držav.

Mreža MaMa EYE Brežice organizira ob podpori in financiranju Evropskega parlamenta, v sodelovanju z Zavodom za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (ZPTM Brežice), Občino Brežice in Mladinskim svetom Slovenije.

»Na pobudo mladih iz Brežic smo se odločili za prijavo projekta, saj so prepoznali Mrežo MaMa kot organizacijo, ki bi lahko skupaj z njimi in drugimi mladimi prispevala k večjemu vključevanju mladih v družbo ter omogočanju priložnosti za skupno udejstvovanje,« je izpostavila direktorica Mreže MaMa mag. Maja Hostnik.

Dogodek podpira tudi Urad RS za mladino. Direktorica urada mag. Tina Kosi je ob tem izpostavila: »Mladinsko delo igra ključno vlogo pri spodbujanju aktivnega državljanstva mladih na vseh ravneh. Skozi različne dejavnosti, kot so delavnice, projekti, prostovoljstvo in izmenjave, mladinsko delo spodbuja kritično mišljenje, socialno angažiranost, demokratične vrednote in solidarnost med mladimi, ki postanejo informirani, aktivni in odgovorni državljani, ki soustvarjajo boljšo družbo.«

»Evropski mladinski dogodek, ki vsaki dve leti poteka v Strasbourgu, in se ga udeleži več kot 10.000 mladih iz celotne Evrope, predstavlja eno izmed najmočnejših stičnih točk Evropskega parlamenta in mladih. Z lokalnimi EYE-i želimo delček dogodka prenesti iz Strasbourga po celotni EU, zato poleg EYE Brežice podobna stvar poteka še v Italiji, Nemčiji in Litvi. Verjamemo, da bo prav dogajanje v Brežicah odlična uvertura v čas pred volitvami, ki bo mladim približala delovanje EU, pomen udeležbe na volitvah ter dala smernice, kako lahko vsakdo prispeva k utrjevanju evropske demokracije. Tudi če samo odda svoj glas,« je izpostavil Jan Štrukelj, predstavnik pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji.

EYE Brežice predstavlja varen in vključujoč prostor za vsakogar ter program prilagojen željam mladih. Pri oblikovanju programa dogodka že od začetka sodelujejo mladi. Skozi anketni vprašalnik je več kot 100 mladih sporočilo, kakšen program in aktivnosti si želijo. »Priložnost, da aktivno sodelujem v procesih odločanja, ki sooblikujejo vsakdanje življenje mladega človeka, ter ustvarjanje in spodbujanje Unije kot povezovalnega tkiva vseh evropskih narodov, je eden od razlogov, zakaj sem se pridružil ekipi, ki organizira ta dogodek,« je povedal Nikola Paunovski, eden izmed mladih prostovoljcev, članov ekipe EYE Brežice.

Glede na želje mladih bo program dogodka med drugim vključeval kulturno-umetniške kolonije s področja fotografije, likovnega in glasbenega ustvarjanja, plesa, improvizacijskega gledališča, gledališča zatiranih, kratkega filma in pisanja pesmi ter kratkih zgodb.  Vzporedno s kolonijami bodo potekale raznolike aktivnosti – »Ted talk-i« znanih Slovencev in Slovenk, debatno prvenstvo, govorniški kot, delavnice o priložnostnih, ki jih mladim nudi EU itd. Program, ki je objavljen na spletni platformi EYE Brežice – tukaj, se bo do dogodka dopolnjeval v sodelovanju z mladimi. Večerno dogajanje bodo popestrili koncerti med mladimi priljubljenih izvajalcev in izvajalk. Pred samim dogodkom bo potekala spletna kampanja informiranja in ozaveščanja mladih o vlogi, rezultatih in vplivu Evropskega parlamenta na naša življenja ter spodbujanje k udeležbi na junijskih volitvah. Mladi na dogodku ne bodo sodelovali samo kot udeleženci, temveč tudi kot izvajalci aktivnosti. Od petka, 16. 2., je na spletni platformi eyebrezice.eu odprt poziv »Mladi mladim«, namenjen vsem mladim in organizacijam mladinskega polja, ki bi s svojimi aktivnostmi radi sooblikovali dogodek.

Dogodek bo potekal v Mladinskem centru Brežice, ki je del ZPTM Brežice. »Mladinski center Brežice v skladu s svojo misijo in vizijo zagotavlja varno, podporno in vključujoče okolje, kjer lahko mladi razvijajo dragocene veščine, znanje, vrednote in kompetence,« je izpostavila Alja Kovačič, predstavnica ZPTM Brežice. »Med gostovanjem dogodka EYE Brežice pri nas bo ta pristop še posebej izpostavljen. Mladim udeležencem bo ves čas na voljo varna soba, kamor se bodo lahko umaknili v primeru stiske. Poleg tega bomo z našimi prostovoljci mladim nudili svetovanje in pomoč, da se bodo počutili podprte in vključene v vse aktivnosti.« »Organizacija mladinskega dogodka ne prispeva samo k druženju mladih, ampak ima tudi številne pozitivne družbene, kulturne, gospodarske in izobraževalne učinke na lokalno skupnost in mlade,« je dodala Matejka Gerjevič, vodja oddelka za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj na Občini Brežice.

Mladinski svet Slovenije, krovna organizacija 11 nacionalnih mladinskih organizacij, bo EYE Brežice podprl v aktivnostih obveščanja in širjenja informacij o projektu prek njihovih članskih organizacij in mladinskih svetov lokalnih skupnosti. »S pomočjo svojega bazena trenerjev bomo poskrbeli tudi za moderiranje dogodka, fasilitiranje programskih aktivnosti ter zagotavljanje mentorstva mladim izvajalcem aktivnosti znotraj odprtega prostora na lokalnem dogodku EYE Brežice,« je povedala še Sabina Belc, predstavnica Mladinskega sveta Slovenije.

Vse informacije o EYE Brežice lahko najdete na spletni platformi eyebrezice.eu, prav tako vas vabimo k spremljanju družbenih omrežij Mreže MaMa (Facebook in Instagram), na katerih bo potekala komunikacijska kampanja za ozaveščanje mladih o pomenu, rezultatih in vplivu Evropskega parlamenta na naša življenja.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa