V Trbovljah in Črnomlju

Strukturirani dialog je 5. in 7. decembra potekal na dveh različnih koncih Slovenije, v Trbovljah in Črnomlju.

V MCT Mladinski Center Trbovlje so se mladi aktivno pripravili na dialog z odločevalci. Na podlagi poglobljene analize s področja participacije in organiziranja mladih, dostopnosti stanovanj, zaposlovanja in trajnostnega razvoja bodo pripravili konkretne ukrepe. Zbrani niso samo mladi iz Trbovelj, ampak tudi iz Litije, Hrastnika in Zagorja ob Savi. Mladi smo potencial, ne strošek!

7. decembra smo se bilo ponovno v vikend v akciji! Skupaj z MSS in projektom Strukturirani dialog Dialog mladih 2.0:Vključujemo! smo se mudili v Mladinskem centru BIT v Črnomlju. Mladi so oblikovali ukrepe o skupnem prostoru za lokalna društva, vzpostavitvi podpornega okolja za mlade podjetnike, idejo o ustanovitvi komisije za mlade in vzpostavitev informacijskega portala za mlade. Vsi so našli ideje kako lahko tudi sami pripomorejo k realizaciji ukrepov in jih predstavili lokalnim odločevalcem.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa