Vabilo na komunikacijske dogodke v okviru projekta Koalicija mladih

Mreža MaMa nadaljuje s projekti strukturiranega dialoga in tako dosega kontinuirano delovanje na področju dialoga med mladimi in odločevalci. Projekt Koalicija mladih je bil podprt s strani programa Erasmus+ Mladi v akciji in se je pričel z uvodnim dogodkom v sklopu Mladinstivala. Prva aktivnost, ki je mlade spodbudila k povezovanju in jim dala vedeti, da se naj zbudijo, je le ena izmed aktivnosti, ki mlade spodbuja k aktivni participaciji na drugačen način.

V mesecu oktobru bomo pripravili tri komunikacijske dogodke, ki bodo potekali na lokalni ravni in na katerih bo sodelovalo vsaj 42  mladih sodelujočih v projektu Koalicija mladih.

Cilj delavnic je usposobiti novo generacijo aktivnih mladih z novimi veščinami, ki jim bodo omogočale dosego učinkovitega dialoga znotraj samega projekta koalicija mladih kot tudi sicer v  vsakdanjem delu in življenju. S pridobitvijo veščin komuniciranja in veščin nastopanja bodo znali svoje pobude učinkovito podajati vsem ciljnim javnostim.

Komunikacijski dogodki so namenjeni mladim prostovoljcem  in mladinskim informatorjem v mladinskih centrih, zaposlenim v mladinskih centrih, dijakom srednjih šol, ki so vključeni v debatne, novinarske in multimedijske krožke in bodo izvajani pod strokovnim vodstvom dr. Dejana Verčiča in ekipe Mreže MaMa.

Udeležba na komunikacijskih dogodkih je brezplačna vendar vas pozivamo in vabimo k prijavi na komunikacijske dogodke, ki bodo potekali v:

– Četrtni mladinski center Zalog ČAMAC, 14.11.2017 (prijavite se lahko tukaj)

– Celjskem mladinskem centru, 23.10.2017 (prijavite se lahko tukaj)

– Centru interesnih dejavnosti Ptuj, 27.10.2017 (prijavite se lahko tukaj)

Vsi, ki bodo sodelovali v komunikacijskih dogodkih bodo postali promotorji aktivnega državljanstva in bodo vezni člen med mladimi in odločevalci na terenu. Prav tako pa bodo mladim pomagali oblikovati sporočila in predloge,  ki jih bodo le ti posredovali naprej do odločevalcem na lokalni in nacionalni ravni.

Vse aktivnosti bodo komunikacijsko podprte in bodo mlade nagovarjale k združevanju in oblikovanju koalicij, ki bodo temeljile na aktivnem državljanstvu in sooblikovanju javnih tem in družbe na sploh ter njihovi lastni prihodnosti.

Teme, ki se jih bomo dotaknili bodo v skladu s temami, ki so aktualne na evropski ravni, vezane na 5. cikel strukturiranega dialoga. Krovna misel cikla je »vsem mladim omogočiti aktivno vključenost v raznoliki, povezani in vključujoči Evropi.

PROGRAM KOMUNIKACIJSKEGA DOGODKA

09.00 – 10.30  Spoznavanje, predstavitev Mreže MaMa, procesa strukturiranega dialoga in projekta Koalicija mladih,                           Mreža Mama

10.30 – 11.00    Odmor

11.00 – 12.30    Delavnica komunikacije in veščin nastopanja, dr. Dejan Verčič

12.30 – 13.30    Odmor za kosilo

13.30 – 15.00    Delavnica osnovanja in priprava CSR kampanje, Mreža MaMa

Kaj in kako bo vse skupaj potekalo bo spremljala in bila aktivno vključena tudi monitoring skupina za strukturiran dialog.V nadaljevanju projekta bodo sledili še regijski dogodki, ki bodo pripravljeni aktualno obarvani glede na posamezno regijo izvajanja in pa zaključek projekta, ki bo najverjetneje prinesel epilog z odločevalci.

Za več informacij se lahko obrnete na Urbana Krevla (urban.krevl@mreza-mama.si)

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa