Vabilo na predstavitev in posvet o Kolektivni pogodbi za mladinski sektor

V letu 2017 je Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje dokončno potrdil Katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti za Nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK), mladinski delavec/mladinska delavka.

Po uveljavitvi poklica mladinski delavec/mladinska delavka se zdi zagotavljanje kakovosti v mladinskem delu najpomembnejši izziv mladinskega sektorja v Sloveniji. Z izzivom se srečujejo tudi širše na področju Evropske unije. 

Zato je v letu 2019 nastal projekt Mreža mladinskih delavcev, v okviru katerega je Mreža MaMa skupaj s partnerji KEKS (Švedska), MMH (Hrvaška) in Sindikat Mladi + (Slovenija) nagovorila izziv zagotavljanja kakovosti skozi razvoj treh rezultatov.

Namen projekta je:

  • Na enem mestu zbrati teorijo s področja razvoja mladih, neformalnega učenja, podpornega sistema za premagovanj stisk med mladimi, socialnega vključevanja in političnih usmeritev, strateških dokumentov na ravni EU za področje mladinskega dela.
  • Zbrano teorijo, raziskave, analize uporabiti za razvoj praktičnih vsebin, ki bodo v obliki različnih vsebinskih sklopov na voljo mladinskim delavcem, da osvojijo specialistično znanje in nadgradijo svoje dosedanje, kar bo omogočilo razvoj mladinskega dela v okviru organizacij, ki mladinsko delo izvajajo.
  • Višjo stopnjo profesionalizacije mladinskega sektorja, za dvig kakovosti mladinskega dela bomo dosegli tudi z razvojem osnutka kolektivne pogodbe za mladinski sektor. 

Partner Sindikat Mladi + je pripravil osnutek Kolektivne pogodbe za mladinski sektor. Na dogodku bomo osnutek predstavili in omogočili vsem mladinskim delavcem, vsem sodelavcem, ki delujejo v polju mladinskega sektorja in delodajalcem, da prispevajo svoja mnenja, predloge in vprašanja.

Predstavitev osnutka Kolektivne pogodbe za mladinski sektor bo 26. 5. 2022, ob 10:00 v spletnem okolju Zoom. 

Hvaležni bomo za vašo udeležbo. Z vključevanjem vseh deležnikov v mladinskem sektorju, na katere bo imela Kolektivna pogodba vpliv želimo osmisliti vse vidike, ki vplivajo na izvajanje delovnih procesov in na razvoj kakovosti mladinskega dela. S svojim uvidom v problematiko nam boste omogočili, da opravimo prvi korak proti sprejemu Kolektivne pogodbe. 

Prijave na: https://forms.gle/KRLD2p6gH5fcoi6YA

Za dodatne informacije se lahko obrnete na info@mreza-mama.si.

Ekipa Mreže mladinskih delavcev

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa