Vabilo na trening “Nič o nas brez nas”

Scheduled Naslovnica Novice

Mreža MaMa je v sodelovanju s partnerskimi organizacijami iz Romunije, Hrvaške ter Turčije v juniju 2016 začela izvajati daljše strateško partnerstvo poimenovano Youth workers academy. Partnerstvo se izvaja s podporo programa Erasmus + KA2 in bo trajalo 2 leti. Projekt je že dodobra zagrizel v drugo polovico, kar pomeni, da začenjamo med mladinske delavce – strokovnjake vključevati tudi drugo zainteresirano javnost, mladinske delavce in mlade.

Prva, testna usposabljanja se bodo izvajala v novembru in decembru 2017. V Sloveniji se lahko treninga na temo LGBTIQ+ mladih z naslovom “Nič o nas brez nas” udeležite v četrtek, 23. novembra 2017 od 11. do 15.ure v Ljubljani.  Točno lokacijo boste prejeli ob potrditvi udeležbe.Trening je namenjen mladinskim delavkam_cem in vsem profilom, ki delajo z mladimi v formalnem in neformalnem sektorju.

Udeleženi_e se boste seznanile_i:

– s tremi uporabnimi neformalnimi izobraževalnimi aktivnostmi za delo z mladimi na temo LGBTIQ skupnost,

– s posebnostmi dela z LGBTIQ osebami.

Trening bo trajal 4 ure, predstavljene bodo 3 uporabne didaktične aktivnosti za delo z mladimi in izveden bo pogovor s predstavnikom_co LGBTIQ skupnosti. Poskrbljeno bo za odmor za kavo. Kotizacije za trening ni zaradi sofinanciranja projekta »Youth workers academy« v sklopu programa Erasmus+, ki ga izvaja Evropska komisija.

Usposabljanje bo potekalo v sproščenem vzdušju po metodah neformalnega izobraževanja in bo temeljilo na prenosu znanj preko dejanske simulacije didaktičnih metod.

Usposabljanje bo vodeno s strani zunanjih sodelavk Mreže MaMa, in sicer bosta usposabljanje vodili Karmen Kukovič iz Mladinskega centra Dravinjske doline in Tadeja Pirih iz Društva Škuc.

Karmen Kukovič ima iz naslova vzgoje za medkulturnost in sodelovanja z manjšinskimi organizacijami večletne izkušnje. Je ena od avtoric in izvajalk aktivnosti projekta Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga, ki je doslej doživel tri nadgradnje po prvotni pilotni izvedbi. Na letni ravni je projekt vključil povprečno 10 šol in okoli 450 mladih, ki so sodelovali v aktivnostih, ki so informirale o romski in muslimanski kulturi, beguncih_kah, migrantih_kah in o LGBTIQ skupnosti.

Tadeja Pirih je dolgoletna LGBTIQ aktivistka in trenerka neformalnega učenja v polju mladinskega dela. Vključena je v različne nacionalne in mednarodne projekte s področij sovražnega govora, medkulturnega dialoga, zagovorništva in dela z mladimi.

Predviden potek usposabljanja

ČETRTEK, 23.11.2017
10.30 – 11.00 Prihodi in registracija
11.00 – 11:20 Spoznavanje udeležencev_k
Predstavitev projekta »Youth Workers Academy«
11.20 – 12.05 Didaktična aktivnost – »Nalepke«
Didaktična aktivnost – »Ej, a veš tisto o …«
12.05 – 12.30 Odmor za kavo
12.30 – 13.30 Didaktična aktivnost – »Obrat za 180°«
13.30 – 13.40 Odmor
13.40 – 14.40 Pogovor s predstavnikom_co LGBTIQ »Iskreno o …«
14.40 – 15.00 Evalvacija

Za dodatne informacije se lahko obrnete na Lauro Krančan: laura.krancan@mreza-mama.si, 041 931 940.

Prijavite se tukaj.

 

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa