Vabilo – NVO tematski dan

Mreža NVO mladinskega dela je projekt Mreže MaMa, ki je usmerjen v krepitev mladinskega sektorja in mladinskih organizacij. S tem namenom bomo v soboto, 12. aprila 2014 organizirali v Slovenskih Konjicah, v Mladinskem centru Dravinjske doline, celodnevni tematski dan s poudarkom na vlogi organizacij mladinskega dela in mladih v lokalni skupnosti in tudi širše. Za mlade in organizacije smo pripravili zanimiv dan, ki se bo pričel z usposabljanjem za socialno podjetništvo, predstavitvijo aktivnosti Mreže NVO mladinskega dela in dela v mladinskem sektorju ter dan zaključili z javnim posvetom o Mladih v EU in lokalni skupnosti.

10.00-13.00 – Usposabljanje za socialno podjetništvo in ogled socialnega podjetja

Na usposabljanju za socialno podjetništvo, ki ga bosta vodila Tadej Slapnik in Blanka Kovačič se bodo udeleženci spoznali s potenciali socialnega podjetništva za ustvarjanje novih delovnih mest in z zakonom in strategijo socialnega podjetništva v Sloveniji. Seznanili se bodo tudi z Operativnim programom za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Ker so mladinski centri podporno okolje marsikaterim projektom, se bodo udeleženci seznanili tudi z vlogo mladinskih centrov pri ustanavljanju in razvoju socialnega podjetništva med mladimi. Po teoretičnem delu usposabljanja za socialno podjetništvo bo sledil ogled socialnega podjetja Kooperative Konjice Trgovinice z moje dežele.

14.30-15.00 – Otvoritveni dogodek serij aktivnosti mladinskih centrov

Na tematskem NVO dnevu bomo organizirali predstavitev delovanja mladinskih organizacij in mladinskih centrov ter vloge mladih v njih. Mreža MaMa bo poskrbela za predstavitev celotnega sklopa dogodkov in aktivnosti mladinskih centrov, ki jih opravljajo za mlade in s tem krepijo njihovo vlogo v družbi. Prvi sklop predstavitev bomo začeli bomo v Slovenskih Konjicah, nadaljevali v Mariboru, Ljubljani in Kamniku, drugi sklop z MCH turizmom ter tretji na terenu v središču festivalskega dogajanja mladinskih centrov.

15.00-16.00 – Mladi v EU in lokalni skupnosti

Javni posvet na temo Mladi v EU in lokalni skupnosti je namenjen mladim, ki si želijo spreminjati svet in biti aktivni na vseh ravneh, lokalni, nacionalni in nadnacionalni. Z dogodkom želimo mladim in organizacijam predstaviti pomen aktivnega udejstvovanja na različnih ravneh in v različnih organizacijah mladinskega dela ter jih seznaniti z njihovimi možnostmi. Pri tem želimo odločevalcem sporočiti pomen vključevanja mladih v mladinske organizacije in organizacije za mlade ter delo v njih, kar je za njihov osebni in karierni razvoj zelo pomembno.

Na javnem posvetu bodo naslednji govorci:

– Marija Brecl, vodja družbenih dejavnosti, občina Slovenske Konjice

– poslanka-poslanec Evropskega parlamenta (TBC)

– Tadej Slapnik, asistent evropskega poslanca

– Laura Krančan, predstavnica Mladinskega centra Dravinjske doline

Dodatne informacije: Maja Hostnik, Vodja projektov in odnosov z javnostmi Mreža MaMa, maja.hostnik@mreza-mama.si; 041 804 069.

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa