“Več sodelovanja, manj konkurence!”

V torek, 7.3.2018, je Mladinska mreža MaMa v Kariernem središču v Novi Gorici organizirala, v okviru projekta Koalicija mladih, prvo marčevsko regijsko srečanje. Namen srečanj je odpiranje tem zaposlovanja in aktivne participacije mladih za izboljšanje njihovega položaja. Srečanja omogočajo medsebojno mreženje in povezovanje med kariernimi središči in mladinskimi centri v regiji.

Tokratnega regijskega srečanja so se udeležili Lara Brun in Romina Kerševan iz Mladinskega centra Nova Gorica ter Matej Likar iz MC Hiša mladih Ajdovščina.  Strukturirani dialog in aktivnosti Mreže MaMa v okviru projekta Koalicija mladih sta predstavili pomočnici vodje projektov Sara Žvikart in Suzana Dejić.

Predstavniki mladinskih centrov so na začetku srečanja navedli kar nekaj aktivnosti in projektov, ki so jih oziroma jih še vedno izvajajo v okviru svoje organizacije. Mestna občina Nova Gorica je posvetila teden ustvarjalnosti mladih; MC Nova Gorica je oblikoval program »Več kot znaš, več odprtih vrat imaš«, skupaj z mladimi so napisali Strategijo za mlade 2018-2023. Prav tako  je uvedel program »Mladi za mlade«, kjer mladi svoja znanja in veščine prenašajo drugim mladim. Predstavnik MC Hiša mladih Ajdovščina je izpostavil, da njihov mladinski center

Predstavniki mladinskih centrov so poudarili problem podvajanja vlog, pri čemer več organizacij ponuja enake storitve namesto, da bi sodelovale in se dogovorile da neko aktivnost izvaja le ena organizacija.

Na drugi strani pa so predstavnice Zavoda navedle nekaj težav, s katerimi se srečujejo pri svetovanju mladim. Nekatere izmed njih so problem mobilnosti mladih; mladi se namreč niso pripravljeni daleč voziti na usposabljanja/izobraževanja, zaznati je apatičnost in nezainteresiranost mladih ter negativen prizvok, ki ga ima Zavod za zaposlovanje.

Vsi udeleženci srečanja so se strinjali, da je potrebno povečati sodelovanje mladinskih centrov in Zavoda za zaposlovanja, saj lahko na ta način mladim omogočijo večje možnosti.

»Zavod se mora približati mladim s fleksibilnostjoMatej Likar, MC Hiša mladih Ajdovščina

»Na mladih res svet stoji.« Lara Brun, MC Nova Gorica

»Mreženje je na trgu dela zelo pomembnoLara Brun, MC Nova Gorica

»Javna dela niso namenjena tistim mladim, ki pri zaposlovanju potrebujejo dodaten »push«.« Klara Vidmar, ZRSZ: OS Nova Gorica

Oblikovani predlogi/ukrepi:

Mladinski centri in Karierno središče izboljšajo komunikacijo; slednji napotijo potencialne mlade brezposelne.

Organiziranje regijskih posvetov s svetovalci za mlade.

Mini strukturirani dialog med tistimi, ki res potrebujejo pomoč in želijo delati vendar jih delodajalci ne zaposlijo. Tem posameznikom naj se omogoči, da sami povedo Zavodu kaj potrebujejo.

Karierna svetovalka za mlade se poveže z Mladinskim centrom Nova Gorica za napotitev brezposelnih mladih na sodelovanje pri programu Mladi za mlade.

 

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa