Video in odzivi iz usposabljanja o vlogi mladinskega delavca v času begunske krize

Mreža MaMa je kot partnerska organizacija nastopala v Erasmus+ projektu, ki je potekal na Finskem med 19. in 26.9.2016.

Tematika tečaja usposabljanja: vloga mladinskega delavca v času begunske krize.

Udeleženke: Tina Krautberger, Maja Žunič Fabjančič in Nina Marin.

VIDEO IZ TEČAJA USPOSABLJANJA

Po seminarju:

Tina: “Trening Role of a youth worker in refugee crises je za nami in počutim se opolnomočeno, polna sem nove energije. Zadnje dni treninga smo se ukvarjali z raziskovanjem lastnih vrednot in vrednotami organizacij, v katerih delamo, reševali smo konflikte in se ukvarjali z načrtovanjem projektov. Kljub utrujenosti smo zdržali in opravili vse naloge in izzive, ki sta jih za nas pripravila trenerja. Seveda nismo samo delali. En večer smo vsi skupaj preživeli v pravi finski savni, zadnji večer pa na večerji, kjer smo spoznali še pravo finsko kulinariko in en del njihove kulture. Sedaj, po zaključku treninga, razmišljam predvsem o tem, kako bom nadaljevala delo v svoji organizaciji in na kakšen način okrepiti in izkoristiti nova poznanstva, ki sem jih sklenila tekom treninga. Dela je še veliko. Predsodkov, neenakosti in strahu pred drugačnim je v naši družbi še ogromno, zato je pomemben vsak, tudi najmanjši korak k spremembi v bolj odprto družbo.”

Nina: “S celotnim usposabljanjem sem zelo zadovoljna. Trening je bil sicer zelo naporen, saj je program trajal od jutra do večera, a vsekakor je bil vreden vsake minute našega aktivnega sodelovanja. Spoznala sem zelo zanimive ljudi in dobre prakse iz drugih držav, nove metode dela ter delila svoja znanja z drugimi. Nismo naslovili samo tem kot so “begunska kriza”, vloga in potenciali mladinskega dela na tem področju, ampak smo tudi veliko delali sami na sebi. Preko izkustvenega učenja in refleksij smo predelali veliko zahtevnih tem, a trening smo zaključili zelo pozitivno – vsak pri sebi smo se vprašali, kaj lahko naredim jaz kot posameznik v svojem lokalnem okolju za majhne spremembe v smeri večjega sprejemanja in medkulturnega dialoga. Ena izmed stvari, kako to implementirati bližnji prihodnosti, je vsekakor delavnica za mladinske delavce, kjer bomo s Tino in Majo delile spoznanja iz treninga z ostalimi mladinskimi delavci preko različnih aktivnosti in se je sama že zelo veselim. Poleg tega imam nekaj novih idej za aktivnosti za mlade skupaj z begunci ter vsekakor nov zagon za svoje delo v prihodnje.”

Maja: “Role of a youth worker in refugee crisis”, ki se je odvil na Finskem v mestu Nurmes je glede na novo evropsko, z negotovostjo prežeto klimo, ki se je sprva napajala v ekonomski zdaj pa vse bolj v begunski krizi, je mladinskim delavcem ponudil orodja, koncepte in metode, ki se lahko mladi uporabijo za procese učenja, sodelovanj in dialoga ter konstruktivnega reševanja odprtih vprašanj. Zaradi negotovih razmer obstaja nevarnost, da se bodo mladi vse bolj zatekali v konflikte in konfrontacije, namesto, da bi odprta vprašanja reševali skozi dialog in sodelovanje. Trening je mladinskim delavcem ponudil orodja in znanja za načrtovanje strategij in pristopov naslavljanja potreb mladih. Če se je prvi del treninga nanašal bolj na koncepte mladinskega dela in begunske krize ter na spoznavanje različnih metod dela kot so eksperimentalno, emocionalno in neformalno učenje, se je drugi del izobraževanja fokusiral na identificiranje in razumevanje temeljnih vrednot, ki jih imamo kot posamezniki in narekujejo naše vedenje in delovanje. Pri vzpostavljanju vključujočega okolja, kjer lahko vsi sobivamo drug ob drugem je ključnega pomena razumevanje lastnih vrednot, ki se razlikujejo glede na kontekst implementacije. Ker gre pri vrednotah za prepričanja, ki se močno vpenjajo v emotivna doživljanja in se v samem bistvu ne spreminjajo, je v kontekstu preprečevanja konfliktov in vzpostavljanja vključujočih procesov ključnega pomena prepoznavanje tako koneptov povezanih z vrednotnami, kakor tudi konceptov nastanka, preprečevanja in razreševanja konfliktov. “

Aplikacija MaMa

Dogodki, prijava, prevoz in rezervacije... vse na enem mestu!

Author: Urednik MaMa

Deli to objavo!
Mladinska mreža MaMa